تجهیزات آموزشی ساینس
164 subscribers
38 photos
2 files
2 links
تجهیزات آموزشی و کتابخانه ساینس

تلفن واحد فروش:
۰۳۱_۳۳ ۲۴ ۶۴ ۰۱ ، ۲

WWW.sceir.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
Science Catalog.pdf
2.7 MB
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس)
جهت اطلاع از قیمت محصولات و مشخصات دقیق محصولات با واحد فروش شرکت در ارتباط باشید .
https://t.me/science_company

🔵🔴ساینس ماندگار در آموزش🔴🔵
www.sceir.ir
کاتالوگ شرکت ساینس.pdf
2.2 MB
pdf کاتالوگ_محصولات_تجهیزات_آموزشی_ساینس
https://t.me/science_company
🔴🔵🔵🔴
www.sceir.ir
Forwarded from تجهیزات آموزشی ساینس (تجهیزات آموزشی ساینس فروش)
با سلام
با توجه به تغییرات قیمت شرکت ساینس لطفا جهت دریافت لیست قیمت جدید با واحد فروش هماهنگی فرمایید
۰۳۱۳۷۶۰۷۶۴۶ .۰۳۱۳۷۶۰۷۶۴۷.۰۳۱۳۷۶۰۷۶۴۸