اتوبار شیخ بهایی
9 subscribers
74 photos
4 videos
7 files
5 links
Download Telegram
اتوبار شیخ بهایی بزرگترین موسسه حمل ونقل در تهران
بسه بندی شیخ بهایی به روش کشورهای اروپایی
کارتن 5لایه اتوبار شیخ بهایی مخصوص بسته بندی
سلفون کردن وسایل منزل در جردن توسط باربری شیخ بهایی
تخلیه بار توسط اتوبار شیخ بهایی در نمک آبرود
@sheykhbahayibar
سلفون کردن وسایل منزل توسط باربری شیخ بهایی
@sheykhbahayibar