STLFILE.IR
180 subscribers
1.79K photos
6 files
16 links
🌺به نام خداوند حکیم و حکمت بخش🌺

به کانال عرضه انواع مدل و قالبهای سه بعدی خوش آمدید از همراهی شما در تولید خرسندییم.

📚آدرس فروشگاه اینترنتی:
STLFILE.IR

ارتباط با مدیر۰۹۳۶۶۵۰۲۸۱۸و آیدی تلگرام👇

@CNCFILE
برای ورود به کانال👇👇
@STLFILE
Download Telegram
to view and join the conversation
برای ورود به کانال وارد لینک زیر شوید👇👇
@STLFILE
ارتباط با مدیر۰۹۳۶۶۵۰۲۸۱۸و لینک👇👇
@CNCFILE
فروشگاه اینترنتی و مشاهده آرشیو با قیمت👇👇
STLFILE.IR
برای ورود به کانال وارد لینک زیر شوید👇👇
@STLFILE
ارتباط با مدیر۰۹۳۶۶۵۰۲۸۱۸و لینک👇👇
@CNCFILE
فروشگاه اینترنتی و مشاهده آرشیو با قیمت👇👇
STLFILE.IR
برای ورود به کانال وارد لینک زیر شوید👇👇
@STLFILE
ارتباط با مدیر۰۹۳۶۶۵۰۲۸۱۸و لینک👇👇
@CNCFILE
فروشگاه اینترنتی و مشاهده آرشیو با قیمت👇👇
STLFILE.IR
برای ورود به کانال وارد لینک زیر شوید👇👇
@STLFILE
ارتباط با مدیر۰۹۳۶۶۵۰۲۸۱۸و لینک👇👇
@CNCFILE
فروشگاه اینترنتی و مشاهده آرشیو با قیمت👇👇
STLFILE.IR
برای ورود به کانال وارد لینک زیر شوید👇👇
@STLFILE
ارتباط با مدیر۰۹۳۶۶۵۰۲۸۱۸و لینک👇👇
@CNCFILE
فروشگاه اینترنتی و مشاهده آرشیو با قیمت👇👇
STLFILE.IR
برای ورود به کانال وارد لینک زیر شوید👇👇
@STLFILE
ارتباط با مدیر۰۹۳۶۶۵۰۲۸۱۸و لینک👇👇
@CNCFILE
فروشگاه اینترنتی و مشاهده آرشیو با قیمت👇👇
STLFILE.IR
برای ورود به کانال وارد لینک زیر شوید👇👇
@STLFILE
ارتباط با مدیر۰۹۳۶۶۵۰۲۸۱۸و لینک👇👇
@CNCFILE
فروشگاه اینترنتی و مشاهده آرشیو با قیمت👇👇
STLFILE.IR