کفش تبریز-اختری
1.02K subscribers
4.26K photos
4 videos
7 links
برای ارتباط تلگرام
@h_akhtari
tabshoes.com
09141166238
Download Telegram
👆👆👆👆👆

🌿 37/41 و 39/42 راحتی ارس
🌿 رویه طرح چرم
🌿 زیره پیو تزریق
🌿 آستار طبی و کفی طبی
🌿 تولید تبریز و تنوع رنگبندی
🌿 کارتن 12 تایی
🌿 فی عمده 1650000 ریال

🌐 @tabriz_shoes
👆👆👆👆👆

🍁 40/44 پرسنلی جاوید
🍁 رویه چرم طبیعی
🍁 زیره پیو تزریق
🍁 تولید تبریز
🍁 مشکی قهوای و عسلی
🍁 کارتن 10 تایی
🍁 فی عمده 2900000 ریال

🌐 @tabriz_shoes
☝️☝️☝️☝️

🔰 40/44 نیو کت
🔰 رویه طرح چرم هورس
🔰 زیره نیو ژله ای pvc
🔰 تولید تبریز
🔰 تنوع رنگبندی
🔰 کارتن 10 تایی
🔰 فی عمده 3000000 ریال

🌐 @tabriz_shoes
☝️☝️☝️☝️

🏀 40/44 اسپورت INFINTY
🏀 رویه طرح چرم
🏀 زیره پیو سبک
🏀 تولید تبریز
🏀 تنوع رنگبندی
🏀 کارتن 10 تایی
🏀 فی عمده 2800000 ریال

🌐 @tabriz_shoes