گروه فنی تک نوین سازه
114 members
388 photos
24 videos
18 links
سازنده انواع سازه های ورزشی تی آریکس و کراسفیت و رک و قفسه های باشگاهی
داود متولی
09122638587
جهانفر
09126406608
Download Telegram
to view and join the conversation
گروه فنی تک نوین سازه
سازنده انواع سازه های ورزشی تی آریکس و کراس فیت ، انواع رک های باشگاهی و چند منظوره ، نیمکت های ساده و مدرج باشگاهی، پک برد، پلت فرم ، جام باکس ، گرانول
۰۹۱۲۲۶۳۸۵۸۷        متولی   
۰۹۱۲۶۴۰۶۶۰۸        جهان فر
@taknovinsazehTRX
www.taknovinsazeh.com
به طور مستقیم با تولید کننده در ارتباط باشین 😉😉😉
سازه های جدید کراس فیت از گروه فنی تک نوین سازه😉😉😉
سالی که نکوست از بهارش پیداست
میگن سالی که با بارون تموم بشه با عشق شروع میشه🌧🌧

خیلی حس خوبی به من داد این جمله.....
امیدوارم سال جدید برای هممون پراز عشق و آرامش و شادی باشه و غم تو دلای مهربونتون خونه نکنه امیدوارم دست به خاکستر بزنید طلا بشه و زندگیتون پر از برکت باشه، وجود نازنینتون سلامت باشه،به همه ی آرزوهای قشنگتون برسیدوصدای خنده های از ته دلتون گوش فلک رو کر کنه
نمیدانم نوروز پایان سالیست که گذشت یا آغاز سالی که در حال آمدن است!
برای همین یک تبریک و یک آرزو طلبتان.
تبریک بابت استقامتی که سال گذشته در تمام سختی هایش داشتید... و....
و آرزو برای سالی که در پیش رو دارید؛
آرزو دارم تمام آرزوهای ناتمامتان امسال تمام شود.

عیدتون مبارڪ🌹
گروه فنی تک نوین سازه
سازنده انواع سازه های ورزشی کراس فیت ، کراس ترینینگ ، کلیستنیکس ، تی آریکس ، انواع رک های باشگاهی و چند منظوره ، نیمکت های ساده و مدرج باشگاهی، پک برد، پلت فرم ، جام باکس ، گرانول
استفاده از بهترین دستگاه های برش ، جوش ، رنگ و جنس در تولید سازه
۰۹۱۲۲۶۳۸۵۸۷  متولی
۰۹۱۲۶۴۰۶۶۰۸  جهان فر 👉  واحد فروش
@taknovinsazehTRX
www.taknovinsazeh.com
به طور مستقیم با تولید کننده در ارتباط باشین 😉😉😉
گروه فنی تک نوین سازه
سازنده انواع سازه های ورزشی کراس فیت ، کراس ترینینگ ، کلیستنیکس ، تی آریکس ، انواع رک های باشگاهی و چند منظوره ، نیمکت های ساده و مدرج باشگاهی، پک برد، پلت فرم ، جام باکس ، گرانول
استفاده از بهترین دستگاه های برش ، جوش ، رنگ و جنس در تولید سازه
۰۹۱۲۲۶۳۸۵۸۷  متولی
۰۹۱۲۶۴۰۶۶۰۸  جهان فر 👉  واحد فروش
@taknovinsazehTRX
www.taknovinsazeh.com
به طور مستقیم با تولید کننده در ارتباط باشین 😉😉😉