افزون بتن کیمیا
88 subscribers
70 photos
6 videos
3 files
69 links
afzoon beton kimia
Download Telegram
to view and join the conversation
☑️پاور ژل :

🔷خواص، اثرات و موارد کاربرد :

🔹افزایش مقاومت فشاری، کششی، خمشی و سایشی بتن

🔹نفوذ ناپذیر کردن بتن و مناسب برای مناطق باران خیز و سطوح نمناک و مقاوم در برابر خوردگی و محلول های شیمیایی

🔹تولید بتن روان و سیال و منسجم با حفظ کارایی آن ( 20 الی 45 دقیقه)

🔹بهبود پمپاژ بتن که کاهش استهلاک تجهیزات را در بر دارد

🔹کاهش شدت خوردگی و حفاظت از آرماتورها و افزایش چسبندگی میان آرماتور و بتن

🔹افزایش خاصیت چسبندگی بتن و کاهش مصرف سیمان آن

🔹کاهش نسبت آب به سیمان که 5/0 را به 35/0 می رساند. ( معادل 30% )

🔹جلوگیری از آب انداختن بتن و ترک خوردگی سطح آن

🔹بتن ریزی مقاطع با سطح کوچک و نا متقارن با تراکم آرماتور بالا

🔹سازگاری با انواع سیمان پرتلند
دوام در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
کاهش حجم، وزن و هزینه سازه و افزایش دوام و عمر سازه

🔶میزان مصرف: 1% الی 3% وزن سیمان


📞📞09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
از اشکالات اجرایی :

ﺳﻮراﺧﮑﺎري ﺑﺘﻦ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﻠﯿﺖ

📞09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
روان کننده آببند بتن:

بر پایه ترکیبی از لیگنو سولفونات و رزین آکریلیک كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان بالاتر از 0.45 ميباشد.

📞09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
☑️خواص و اثرات روان کننده آببند بتن :

🔹آب بندکننده بتن و مالت به وسیله انسداد کامل خلل و فرج بتن

🔹جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی در بتن

🔹برخالف آب بندی سطحی و پوششی، در صورت صدمه سطحی جهت آببندی مشکلی پیش نمیآید

🔹رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن

🔹کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در محیطهای خورنده - افزايش رواني و كارپذيري بتن

🔹 کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن

🔹 افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن

🔹 افزایش مقاومت بتن در سیکلهای یخبندان

🔹بهبود زمان کارایی آن

🔹بهبود پمپ پذیری بتن

🔹بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن - کاهش ترکهای حاصل از جمعشدگی و خزش بتن

📞09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
☑️موارد كاربرد روان کننده آببند بتن :

🔹آببندی اندودها و ملاتهای پایه سیمانی

🔹آببندی بتن مخازن آب، استخرها، آب نماها، سدها، تصفیه خانه ها، دیوارهای حائل و سایر سازههای در تماس با آب

🔶محدوده مصرف:

اين محصول بين 0/8 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند )PC(، خاکستر بادي )PFA(، سيمان سرباره )GGBFS( و میکروسيليس ميباشد.
مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن بتن ميشود كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات )تيپ 5( شديدتر است.


📞09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
جز سخت ترین کارهای دنیا:
تمیز کردن برج دبی هر سه ماه یکبار

📞09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
:
💫 فرق بين فروشنده حرفه ای و آماتور در رعايت ١٠ اصل است :

1⃣ آماتور كاتالوگ ميدهد .
حرفه ای نمونه محصول و اينكه احساسش را بيان میکند .

2⃣ آماتور ميگوید چی بفروشم
حرفه ای چی دارم كه بفروشم


3⃣ آماتور مشتري موقت دارد .
حرفه ای مشتری ثابت


4⃣ آماتور فقط حرف می زند .
حرفه ای گوش ميکند تا نياز مشتری درك شود .

5⃣ آماتور اصرار به فروش دارد.
حرفه ای پيشنهاد دهنده است.
📞 09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com

6⃣ آماتور روش هایش برای همه يكی است. حرفه ای با هرفرد روش مخصوص به خودش رو دارد .

7⃣ آماتور با نظر مخالف جبهه می گيرد . حرفه ای به مشتری حق ميدهد و احترام مي گذارد.

8⃣ آماتور فقط به فروش فكر میكند.
حرفه ای به ايجاد ارتباط فكر كرده و دوستی ايجاد می كند ؛ حتی اگر نفروشد.

9⃣ آماتور پيگيری ندارد
حرفه ای پيگيري مینماید .


🔟 آماتور ويژگی محصول رو ميگوید حرفه ايی مزايايی كه برای فرد دارد.

🔑 و در نهايت معامله رو تمام میکند
📞 09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
🔻انواع سیمان مناسب بتن :

تیپ ۱ : عمومی
تیپ ۲ : تا حدی مقاوم در مقابل سولفات، تا حدی دیرگیر
تیپ ۳ : زودگیر
تیپ ۴ : برای بتن ریزی حجیم
تیپ ۵ : مقاوم در مقابل سولفات شدید

🔻شن مناسب بتن :

– روی الک ۴.۷۵ میلی متر باقی بماند.
– حداکثر سایش به روش لوس آنجلس ۴۰ درصد باشد.
– حداکثر افت وزنی سنگدانه بعد از پنج نوبت آزمایش محلول سولفات سدیم ۱۲ درصد باشد.

🔻ماسه مناسب بتن :

– از الک ۴.۷۵ میلی متر رد شود.
– حداقل ارزش ماسه برابر ۷۵ درصد باشد.
– حداکثر افت وزنی سنگدانه بعد از پنج نوبت آزمایش محلول سولفات سدیم ۱۰ درصد باشد.

🔻آب مورد استفاده در بتن :

– مقدار PH آب مناسب جهت استفاده در بتن حداقل برابر ۵ و حداکثر ۸.۵ است.
– مقاومت ۷ و ۲۸ روزه نمونه آزمایشی ملات ساخته شده با آب غیر آشامیدنی باید معادل حداقل ۹۰ درصد مقاومت نظیر نمونه ساخته شده با آب مقطر باشد.

🔻اسلامپ بتن :

– اسلامپ بتن متوسط (عادی) با تراکم دستی : ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر ( ۵ تا ۱۰ )
– اسلامپ قطعات خیلی پیچیده و پر میلگرد : ۱۰۰ تا ۱۷۵ میلی متر ( ۱۰ تا ۱۷.۵ )

🔻پایه های اطمینان بتن ریزی :

استفاده از پایه اطمینان در شرایط زیر الزامیست :
– تیر با دهانه بیش از ۵ متر
– تیر کنسول به طول بیش از ۲.۵ متر
– دال با دهانه بیش از ۳ متر
– دال کنسول به طول بیش از ۱.۵ متر
*- در هر صورت فاصله پایه های اطمینان نباید از ۳ متر تجاوز نماید.

🔻اختلاط و اجرای بتن :

– رواداری توزین اجزای تشکیل دهنده بتن حداکتر مثبت یا منفی ۳ درصد است.
– عمل اختلاط بتن در کارگاه حداقل ۱.۵ دقیقه پس از ریختن کلیه مصالح باید ادامه یابد.
– در انتقال بتن با پمپ، حداکثر نسبت انداره سنگدانه به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن معادل :
۳۳ درصد برای سنگدانه های تیز گوشه
۴۰ درصد برای سنگدانه های گرد گوشه
– حداکثر حجم مجاز برای ساخت و حمل به روش دستی معادل ۳۰۰ لیتر و فقط تا رده C16 و حمل با چرخ دستی تا ۶۰ متر و با دمپر تا ۱۲۰ متر.
– ویبراتور می بایست بصورت قائم در بتن فرو رود.
– دمای بتن :
حداکثر دمای بتن معادل ۳۰ درجه (نشریه ۵۵) و ۳۲ درجه (مبحث ۹) برای بتن معمولی و ۱۵ درجه برای بتن حجیم
حداقل دمای بتن معادل ۵ درجه
– در هوای سرد بالای ۵ درجه می توان از سیمان نوع ۳ (زودگیر) برای سرعت بیشتر گیرش استفاده نمود.
– در هوای سرد حداکثر نسبت آب به سیمان (W/C) برابر ۰.۵ و حداکثر اسلامپ ۵۰ میلی متر
– حداکثر زمان حمل بتن با تراک میکسر معادل ۹۰ دقیقه است.
– حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن معادل ۰.۹ تا ۱.۲ متر است.
– مدت عمل آوری بتن با توجه به نوع سیمان و دمای محیط ۷ تا ۱۴ روز است.


09303500317
@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
#بتن_ریزی_در_هوای_سرد

به هوایی سرد گفته میشود که:

1- متوسط دما در سه شبانه روز متوالی کمتر از 5° Cباشد.
2- دماي هوا براي بیشتر از نصف روز از 10° Cبیشتر نباشد.

* فرآیند گیرش سیمان در دماي پایین کند و در دمایی پایین تر از -10 درجه سانتی گراد به طور کلی متو قف میشود.
* دماي بتن در سه روز اول پس از بتن ریزي اهمیت خاصی دارد. زیرا در دماي پایین امکان:
1- یخ زدن آب بتن
2- کاهش یا توقف فرآیند گیرش سیمان و کسب مقاومت
3- کاهش عمر مفید سازه ها وجود دارد
09303500317

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
# گروت
ملاحضات مربوط به استفاده از گروت

ابتدا 70درصد آب مورد نیاز را در میکسر ریخته و به تدریج گروت را به آن اضافه کرده و به خوبی مخلوط نمایید. سپس باقیمانده آب را کم کم به آن اضافه کنید تا به روانی مورد نظر برسید. میزان آب مورد نیاز بسته به شرایط گرمایی و روانی مورد نظر متغیر می باشد. زمان ساخت گروت کمی طولانی است، بنابراین از افزودن سریع آب به آن خودداري نموده و اجازه دهید تا با اختلاط بیشتر مواد کمکی آن فعال شده و سیال گردد. بلافاصله پس از اتمام عملیات گروت ریزي مناطق باز گروت را از تابش نورخورشید و وزش باد محافظت نموده و پس از گیرش اولیه حداقل به مدت 7روز توسط آب یا ماده کیورینگ مورد محافظت قرار گیرد.


@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
پوکیدن ستون بتنی و کمانش میلگردهای طولی ستون ناشی از بار محوری شدید
ژل میکروسیلیکا:
1-افزایش مقاومت فشاری، کششی، خمشی و سایشی بتن
2-نفوذ ناپذیر کردن بتن و مناسب برای مناطق باران خیز و سطوح نمناک
#روان_کننده_ها

زمانی که تراکم میلگرد بالا و نسبت سطح بتن ریزی به حجم آن زیاد است علاوه بر تامین کارایی نیاز است تا تنش های حرارتی برای عدم رخداد ترک به حداقل برسند. یکی از راه حل ها روان کننده با بنیان پلی کربوکسیلات به همراه افزودنی های دیرگیرکننده است.
@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
02188794039
نمونه کارگذاشتن #میلگرد_دوخت در فونداسیون گسترده و محل قطع بتن ریزی

🔻اینکار جهت اتصال بیشتر دو قسمت بتن ریزی پی قدیم و جدید انجام میشود
@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
09303500317
⁣روان کننده ها و افزودنی های دیگر بتن
⁣روان کننده ها میزان آب مورد نیاز مخلوط را کاهش می دهند و کارایی را بهبود می بخشند، ملات چسبنده تر شده و بهتر در قالب جای می گیرد. روان کننده ها معمولاً نوعی رزین محلول هستند، رنگ آنها اکثر اوقات قهوه ای تیره است و بشکل مایع یا پودر برای مصرف بفروش می رسند. جهت استفاده از آن باید مطابق دستورالعمل سازنده عمل کرد. در صورتیکه بیش از مقدار مورد نیاز روان کننده به کار رود، هیچ سودی ندارد و در عوض ممکن است ملات ضعیفتر شود، ولی عموماً حدود 250-300 m1 مایع به ازای هر 50 kg سیمان مصرف می شود، و یا 20-30 gr پودر در هر 50 kg سیمان بکار می رود. روان کننده مایع را باید ابتدا در آب مخلوط ریخته و بهم زده و سپس داخل مخلوط خشک ریخته شود، در صورتی که بهنگام کاربرد پودر روان کننده باید ابتدا آنرا با مصالح خشک مخلوط کرده سپس آب را به مخلوط خشک اضافه کنیم
@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
09303500317
افزون بتن کیمیا
⁣روان کننده ها و افزودنی های دیگر بتن ⁣روان کننده ها میزان آب مورد نیاز مخلوط را کاهش می دهند و کارایی را بهبود می بخشند، ملات چسبنده تر شده و بهتر در قالب جای می گیرد. روان کننده ها معمولاً نوعی رزین محلول هستند، رنگ آنها اکثر اوقات قهوه ای تیره است و بشکل…
✳️ترمیم کننده ویژه بتن (پایه سیمانی)K755A

تعریف :ترمیم کننده بتن، نوعی ملات آماده بر پایه سیمان است که برای ترمیم و رفع آسیب دیدگی های سطحی بتن و ملات به کار می رود.
این محصول با استانداردهایASTMC1583,ASTMC928 مطابقت دارد.

خواص، اثرات و موارد کاربرد :
1️⃣ترمیم سطوح بتنی، ترک خوردگی، بریدگی، ناهمواری، اصلاح نمای متخلخل و کرموی بتن و پر کردن ترکها و شکستگیهای سطحی
2️⃣زیر سازی سطوح قبل از اجرای عملیات پوششی مانند رنگ نما، پارکت، لمینت و ...
3️⃣مقاوم در برابر سیکل های یخبندان، ذوب و مواد یخ زدا
4️⃣چسبندگی زیاد به سطوح مختلف
5️⃣در ترمیم سطوح از مقاومت کششی بالایی برخوردار است و هرگز دچار جمع شدگی و ترک خوردگی نمی شود.
6️⃣در هنگام ترکیب با چسب بتن، به سطحی آب بند تبدیل می شود.

میزان مصرف:حدود 1/5 الی 2 کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع به ضخامت 1 میلی متر کافی است.
❇️در صورت نیاز به آب بندی با چسب بتن آب بند (K720W) به نسبت 1 به 1 با آب ترکیب شود

روش مصرف:
❇️زیر سازی
🔸سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی و گرد و غبار باشد.
🔸برای آماده سازی بهتر از چسب بتن رقیق شده به عنوان پرایمر زیرسازی استفاده کرد.
🔸برای افزایش چسبندگی بهتر است سطح زیر کار زبر و مرطوب باشد.
❇️اجرا
🔸به میزان به میزان 30% از وزن پودر، آب را داخل مخلوط کن ریخته، پودر سپس پودر ترمیم کننده را به آرامی روی آن ریخته و همزمان با همزن مکانیکی، مخلوط را به هم زده تا خمیر همگنی به دست آید.
🔸در صورت روانی خمیر، می توان مقدار کمکی پودر ترمیم کننده نیز مجدداً به مخلوط اضافه کرد
🔸پس از 10 الی 15 دقیقه مجدداً خمیر را به هم زده تا کاملاً یکنواخت و همگن شود.
🔸ملات آماده شده را می توان حداکثر تا یک ساعت مصرف کرد.
@understandingcivil

www.afzoonbeton.com
09303500317
✔️ ضد یخ بتن K 750 B

⬇️ خواص،اثرات و موارد کاربرد :

🔹بتن ریزی در هوای سرد 7- الی 10+ درجه سانتی گراد

🔹افزایش سرعت گیرش بتن و سخت شدن آن

🔹کاهش نسبت آب به سیمان در شرایط کارایی ثابت ( 5/0 را به 45/0 می رساند)

🔹سازگاری با انواع سیمان پرتلند به جز سیمان تیپ4

🔹افزایش سرعت هیدراتاسیون، انسجام و دوام بتن در برابر یخبندان و بالا بردن گرما زایی

🔸میزان مصرف:بر حسب عیار بتن و حداقل دمای محیط در 24 ساعت بتن ریزی 2% الی 6% وزن سیمان

09303500317📞

@understandingcivil

www.afzoonbeton.com#
عایق پلیمری، که بهتر است برای افزایش چسبندگی، با چسب بتن آببندی مخلوط شود، محصولی است به کیفیت #afzoonbetonn که می تواند یک جایگزین عالی برای محصولات ایزولاسیون سنتی باشد
روز مهندس بر همه ي مهندسين مبارك