vaavak | واوک
188 subscribers
475 photos
14 videos
169 links
فروشگاه اینترنتی واوک؛ معرفی، بررسی و فروش آنلاین کتاب

www.vaavak.com

واوک در اینستاگرام
www.instagram.com/vaavak
Download Telegram
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب آشنایی با باکتری
https://vaavak.com/product/vp-001037

📓کتاب بهترین شکل ممکن
https://vaavak.com/product/vp-000450

📙کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📕کتاب مرد زنجبیلی
https://vaavak.com/product/vp-000474

📗 کتاب علم بهتر است یا ثروت؟ – با فناوری؛ هر دو!
https://vaavak.com/product/vp-000856

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📓کتاب هنر جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها
https://vaavak.com/product/vp-001044

📗 کتاب آشنایی با باکتری
https://vaavak.com/product/vp-001037

📙کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📕کتاب ذهنیت موسس (چگونه شرکتتان را مثل روز اول اداره کنید)
https://vaavak.com/product/vp-001038

📗 کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی
https://vaavak.com/product/vp-001032

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📓کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📗 کتاب بنی آدم
https://vaavak.com/product/vp-000449

📙کتاب بی‌باد، بی‌پارو
https://vaavak.com/product/vp-000451

📕کتاب لذتی که حرفش بود (شش تک‌نگاری درباره‌ی دیدن و زیستن)
https://vaavak.com/product/vp-000456

📗 کتاب خانه‌ی لهستانی‌ها
https://vaavak.com/product/vp-000750

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب استراتژی‌ساز (تدوین و ترویج استراتژی‌های اثربخش)
https://vaavak.com/product/vp-001030

📙کتاب بحران روانکاوی
https://vaavak.com/product/vp-000982

📕کتاب داستان نانوتروا: روایتی بدیع از توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری دارویی
https://vaavak.com/product/vp-000976

📗 کتاب مقالات منتخب در سیاست‌گذاری فناوری‌های نوظهور
https://vaavak.com/product/vp-001026

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📙کتاب واژه‌نامهٔ جامع فناوری نانو
https://vaavak.com/product/vp-001042

📕کتاب مقالات منتخب در سیاست‌گذاری فناوری‌های نوظهور
https://vaavak.com/product/vp-001026

📗 کتاب داستان نانوتروا: روایتی بدیع از توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری دارویی
https://vaavak.com/product/vp-000976

📙کتاب استراتژی‌ساز (تدوین و ترویج استراتژی‌های اثربخش)
https://vaavak.com/product/vp-001030

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب هنر جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها
https://vaavak.com/product/vp-001044

📙 کتاب سطح عمیق: روایت داستانی از توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری
https://vaavak.com/product/vp-000977

📕 کتاب داستان نانوتروا: روایتی بدیع از توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری دارویی
https://vaavak.com/product/vp-000976

📘کتاب روایت بی‌صدا: روایتی متفاوت از توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری
https://vaavak.com/product/vp-000885

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📙 کتاب بی حد و مرز (حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید)
https://vaavak.com/product/vp-001031

📕 کتاب داشتن یا بودن
https://vaavak.com/product/vp-000992

📘کتاب حل مسائل مالی در اکسل (معرفی و کاربرد)
https://vaavak.com/product/vp-001017

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب ذهنیت موسس (چگونه شرکتتان را مثل روز اول اداره کنید)
https://vaavak.com/product/vp-001038

📙 کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی
https://vaavak.com/product/vp-001032

📕 کتاب بی حد و مرز (حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید)
https://vaavak.com/product/vp-001031

📘کتاب آخرین سخنرانی
https://vaavak.com/product/vp-000988

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب داشتن یا بودن
https://vaavak.com/product/vp-000992

📘 کتاب هنر دستیابی: چگونه از خیالبافی دست بکشید، شروع کنید و فرمان زندگی را خودتان به دست بگیرید
https://vaavak.com/product/vp-001010

📙 کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📕 کتاب بی حد و مرز (حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید)
https://vaavak.com/product/vp-001031

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب هنر جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها
https://vaavak.com/product/vp-001044

📘 کتاب بی حد و مرز (حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید)
https://vaavak.com/product/vp-001031

📙 کتاب هنر دستیابی: چگونه از خیالبافی دست بکشید، شروع کنید و فرمان زندگی را خودتان به دست بگیرید
https://vaavak.com/product/vp-001010

📕 کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی
https://vaavak.com/product/vp-001032

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب کشف شمال حقیقی (بر اساس ارزش‌های درونی‌تان رهبری کنید)
https://vaavak.com/product/vp-001049

📘 کتاب نسل سوم بازاریابی (از محصول به مشتری و به روح انسانی)
https://vaavak.com/product/vp-000717

📙 کتاب راهنمای کاربردی کلیات مالکیت فکری، اصول ثبت اختراع و مرور پتنت
https://vaavak.com/product/vp-000193

📕 کتاب هنر دستیابی: چگونه از خیالبافی دست بکشید، شروع کنید و فرمان زندگی را خودتان به دست بگیرید
https://vaavak.com/product/vp-001010

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📙 کتاب استخوان خوک و دست‌های جذامی
https://vaavak.com/product/vp-000745

📘 کتاب مجموعه داستان برف و سمفونی ابری https://vaavak.com/product/vp-000423

📗 کتاب باقی‌مانده‌ی من
https://vaavak.com/product/vp-000397

📕 کتاب مرد زنجبیلی
https://vaavak.com/product/vp-000474

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📓کتاب چهل‌نامه از دلتاروسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📗 کتاب بنام زندگی
https://vaavak.com/product/vp-000983

📙کتاب مقالات منتخب در سیاست‌گذاری فناوری‌های نوظهور
https://vaavak.com/product/vp-001026

📕کتاب بی حد و مرز
https://vaavak.com/product/vp-001031

📘 کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد؟ (حقیقت و افسانه در سیاست جهانی)
https://vaavak.com/product/vp-000978

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📗 کتاب هنر جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها
https://vaavak.com/product/vp-001044

📘 کتاب ذهن استراتژیست؛ تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی
https://vaavak.com/product/vp-001011

📙 کتاب کشف شمال حقیقی (بر اساس ارزش‌های درونی‌تان رهبری کنید)
https://vaavak.com/product/vp-001049

📕 کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📘 کتاب چگونه فرزند شما آینده‌ای موفق خواهد داشت؟
https://vaavak.com/product/vp-000853

📗 کتاب آخرین سخنرانی
https://vaavak.com/product/vp-000988

📕 کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📙 کتاب ذهنیت موسس (چگونه شرکتتان را مثل روز اول اداره کنید)
https://vaavak.com/product/vp-001038

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📘کتاب داشتن یا بودن
https://vaavak.com/product/vp-000992

📗 کتاب بی حد و مرز (حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید)
https://vaavak.com/product/vp-001031

📙کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📕کتاب احساسات ناگفتنی (چگونه بخش‌های به فراموشی سپرده ذهن خود را بازیابی کنیم)
https://vaavak.com/product/vp-001008

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📕 کتاب زنانگی و بدن (نگاهی جامعه‌شناسانه به بلوغ)
https://vaavak.com/product/vp-000998

📗 کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد؟ (حقیقت و افسانه در سیاست جهانی)
https://vaavak.com/product/vp-000978

📘 کتاب علم بهتر است یا ثروت؟ – با فناوری؛ هر دو!
https://vaavak.com/product/vp-000856

📙 کتاب کشف شمال حقیقی (بر اساس ارزش‌های درونی‌تان رهبری کنید)
https://vaavak.com/product/vp-001049

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📕 کتاب چهل نامه از دلتاروسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📘 کتاب داستان نانوتروا: روایتی بدیع از توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری دارویی
https://vaavak.com/product/vp-000976

📙کتاب هنر دستیابی: چگونه از خیالبافی دست بکشید، شروع کنید و فرمان زندگی را خودتان به‌دست بگیرید
https://vaavak.com/product/vp-001010

📗 کتاب شتاب‌دهی؛ دستیابی به چابکی استراتژیک برای دنیای پرشتاب‌تر
https://vaavak.com/product/vp-000513

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📘کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📗 کتاب سطح عمیق: روایت داستانی از توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری
https://vaavak.com/product/vp-000977

📙کتاب روایت بی‌صدا: روایتی متفاوت از توسعه و تجاری‌سازی یک فناوری
https://vaavak.com/product/vp-000885

📕کتاب بی‌حد و مرز (حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید)
https://vaavak.com/product/vp-001031

📗کتاب مقالات منتخب در سیاست‌گذاری فناوری‌های نوظهور
https://vaavak.com/product/vp-001026

📕 کتاب ذهن استراتژیست؛ تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی
https://vaavak.com/product/vp-001011

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak
📣 پیشنهاد خوب این هفته:

📘 کتاب هنر جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها
https://vaavak.com/product/vp-001044

📗 کتاب چهل‌نامه از دلتا-روسیا
https://vaavak.com/product/vp-001015

📕 کتاب ما و بچه‌ها (کلیدهای طلایی تربیت فرزند)
https://vaavak.com/product/vp-001003

📙 کتاب شعله‌های اشتیاق (هفت انتخاب برای آغاز یک زندگی الهام‌بخش)
https://vaavak.com/product/vp-001036

📘 کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی
https://vaavak.com/product/vp-001032

#پیشنهاد_خوب_این_هفته

🆔 @vaavak