زرین کار
669 subscribers
111 photos
1 video
6 files
8 links
تهران،میدان بهارستان،چهارراه سرچشمه،خیابان امیرکبیر،خیابان پامنار،نبش کوچه حاجیها پلاک۵۹ تلفن33904753،09022262424
Download Telegram
to view and join the conversation
@zarrinkar جعبه ابزار یک طبقه فلزی وفایی در طولهای۴۰،۳۰و۵۰ سانتی
@zarrinkar جعبه ابزار دوطبقه فلزی وفایی در طولهای۴۰،۳۰و۵۰سانتی
@zarrinkar جعبه ابزار سه طبقه فلزی وفایی در طولهای۴۰،۳۰و۵۰سانتی
@zarrinkar جعبه ابزار فلزی وفایی مدل ارتشی