http://www.platformdergisi.com/yazi/haberler/35550/isvec-ve-danimarkada-kur-i-kerim-yakilmasina-izin-verilmesi-diger-dini-gruplar-icin-de-tehdit-olusturuyor
��sve�� ve Danimarka'da Kur'an-�� Kerim yak��lmas��na izin verilmesi di��er dini gruplar i��in de tehdit olu��turuyor