https://platformdergisi.com/yazi/saglik/35002/arastirma-hollandada-saglik-sektorunde-gocmen-kokenli-hastalara-yonelik-ayrimcilik-ve-irkcilik-yapiliyor
Ara��t��rma: Hollanda���da sa��l��k sekt��r��nde g����men k��kenli hastalara y��nelik ayr��mc��l��k ve ��rk����l��k yap��l��yor