https://www.platformdergisi.com/yazi/ekonomi/35819/avrupa-merkez-bankasi-baskani-enflasyonun-cok-uzun-sure-cok-yuksek-kalacagi-tahmin-ediliyor
Avrupa Merkez Bankas�� Ba��kan��: Enflasyonun ��ok uzun s��re ��ok y��ksek kalaca���� tahmin ediliyor