https://www.platformdergisi.com/yazi/haberler/35775/bir-ilk-abden-kadina-yonelik-cinsel-siddet-faillerine-yaptirim-karari
Bir ilk: AB'den kad��na y��nelik cinsel ��iddet faillerine yapt��r��m karar��