آزمجیکال 💫
2.32K subscribers
312 photos
1.62K videos
2 links
به آزمجیکال خوش آمدید

💯من موفق می شوم💪 I will be successfull 💯

پیج اینستاگرام :

https://www.instagram.com/az.magical/
Download Telegram
to view and join the conversation


بعد از اینکه از خواب بیدار شدی
یادت باشه که تصمیم‌های بزرگ
منتظر تو هستن 🌸


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM


تو یه بازنده نیستی عزیزم،
اگه تو تاریک‌ترین لحظات
لبخندت رو نباختی😎😍


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫
‌رویا پردازی کافی نیست رفیق
دست به کارشو و تا جایی که‌ میتونی
تلاش کن💪


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫
‌آرزوی یه آینده خوب نکن ...
تصویر واضحی ازش داشته باش !🧚‍♀️🌸


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫


به آينده ات وفادار باش،
نه به گذشته ات!


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫


اگه مدام افسوس گذشته رو بخوری
و نگران آینده باشی،
پس کی میخوای از
زمان حال لذت ببری؟


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫


قوى بودن از جايى شروع ميشه
كه تو انتخاب كنى نه اينكه
انتخاب بشى...😍


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫


قهرمان به کسی می گن که
از جاش بلند می شه،
حتی وقتی نمی تونه!✌🏻🥇💣


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM


اگر می خوای تو زندگی پیروز بشی،
ابتدا سعی کن تو ذهن خودت پیروز بشی....


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫


گاهی اوقات رشد مستلزم
دوستای جدید، مکان های جدید
و طرز فکر جدیده....


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫


هر چه روی کمک به موفقیت دیگران تمرکز کنید،
بیشتر موفق خواهید شد....🧚‍♀️


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫
‌نتایج در طول زمان اتفاق می‌افتد،
نه یک شبه...
سخت کار کنید، ثابت قدم باشید
و صبور باشید....


🔸@AZMAGICAL - آزمجیکال 💫