کاشی و سرامیک فرضی
132 subscribers
1.22K photos
17 videos
5 files
42 links
کاشی و سرامیک فرضی
مشهد بلوار وکیل آباد بعد از سه راه دانش آموز پلاک ۶۲۳
تلفن:
۳۸۹۳۵۵۰۷-۳۸۹۳۵۵۰۸-۳۸۹۳۵۵۸۵-۳۸۹۳۵۵۹۰
همراه :۰۹۱۵۱۱۰۵۹۱۱ - ۹۱۵۵۶۸۹۱۰۰

نمایندگی انحصاری کاشی لوتوس در استان خراسان
نمایندگی جکوزی شاینی

ادمین : @farziadmin
Download Telegram
to view and join the conversation
⚜️شیرآلات روکار کلار⚜️

🔸 مدل سوپر فلت 🔸

🔸 ست کامل 4 تکه 🔸

🔸 رنگ کروم 🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزییات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-116494.aspx


@farziceramic
@farzitap
⚜️شیرآلات روکار کلار⚜️

🔸 مدل سوپر فلت 🔸

🔸 ظرفشویی جزیره 🔸

🔸 رنگ کروم 🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزییات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-116494.aspx


@farziceramic
@farzitap
⚜️شیرآلات روکار کلار⚜️

🔸 مدل سوپر فلت 🔸

🔸 شیر توالت 🔸

🔸 رنگ کروم 🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزییات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-116494.aspx


@farziceramic
@farzitap
⚜️شیرآلات روکار کلار⚜️

🔸 مدل سوپر فلت 🔸

🔸 شیر دوش 🔸

🔸 رنگ کروم 🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزییات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-116494.aspx


@farziceramic
@farzitap
⚜️شیرآلات روکار کلار⚜️

🔸 مدل سوپر فلت 🔸

🔸 شیر روشویی 🔸

🔸 رنگ کروم 🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزییات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-116494.aspx


@farziceramic
@farzitap
Forwarded from کاشی و سرامیک فرضی (Farzi Ceramic@Tile)
⚜️شیرآلات روکار کلار⚜️

🔸 مدل سوپر فلت 🔸

🔸 شیر روشویی 🔸

🔸 رنگ کروم 🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزییات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-116494.aspx


@farziceramic
@farzitap
⚜️شیرآلات روکار کلار⚜️

🔸 مدل سوپر فلت 🔸

🔸 روشویی علم دار 🔸

🔸 رنگ کروم 🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزییات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-116494.aspx


@farziceramic
@farzitap
⚜️شیرآلات روکار کلار⚜️

🔸 مدل سوپر فلت 🔸

🔸 شیر سینک 🔸

🔸 رنگ کروم 🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزییات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-116494.aspx


@farziceramic
@farzitap
⚜️هود داتیس⚜️

🔸مدل Admiral Ultra🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-119779.aspx
⚜️هود داتیس⚜️

🔸مدل Lavida🔸

ارتباط به ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-119785.aspx
⚜️وان و جکوزی شاینی⚜️

🔸مدل N-JA008🔸

ارتباط با ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزئیات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-32356.aspx


@farziceramic
@jacuzzshiny
⚜️وان و جکوزی شاینی⚜️

🔸مدل N-JA013🔸

ارتباط با ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒دیدن جزئیات و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-32283.aspx


@farziceramic
@jacuzzshiny
⚜️سرامیک 120*60 کارناوال⚜️

🔸میشیگان🔸

🔸کارخانه صبا اصفهان🔸

ارتباط با ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒جزئیات محصول و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-123143.aspx


@farziceramic
@carnavalceramic
⚜️سرامیک 120*60 کارناوال⚜️

🔸 ورمونت طوسی تیره 🔸

🔸کارخانه صبا اصفهان🔸

ارتباط با ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒جزئیات محصول و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-123151.aspx


@farziceramic
@carnavalceramic
⚜️کابین سونا شاینی⚜️

🔸مدل N-SR001🔸

ارتباط با ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒جزئیات محصول و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-115981.aspx


@farziceramic
@jacuzzshiny
⚜️کابین سونا شاینی⚜️

🔸مدل N-SR002🔸

ارتباط با ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒جزئیات محصول و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-115982.aspx


@farziceramic
@jacuzzshiny
⚜️کابین سونا شاینی⚜️

🔸مدل N-SR003🔸

ارتباط با ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒جزئیات محصول و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-115983.aspx


@farziceramic
@jacuzzshiny
⚜️ #هود داتیس ⚜️

🔸 Admiral 90 🔸

ارتباط با ما :

☎️ 05138935590
☎️ 05138935508
📱 09101105911

🛒جزییات محصول و خرید آنلاین :

http://www.farzitrading.com/eshop/view-119784.aspx


👇👇👇
🆔 @farzidatees
🆔 @farziceramic
🌍 http://www.farzitrading.com
📱www.instagram.com/farzi_tile_ceramic