تجهیز بتن مهدی
166 subscribers
288 photos
29 videos
12 files
110 links
☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده

☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی

🙍🏻‍♂️ ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M
Download Telegram
بارگیری و ارسال بار ترافیکی قالب پایه بتنی چهارگوش
به استان البرز، شهرستان کرج (بخش دوم سفارش)
شامل 8 اصله قالب 12 و 15 متری
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اسفند ماه 1400

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال بار ترافیکی قالب پایه بتنی چهارگوش
به استان فارس، شهرستان شیراز
شامل 2 اصله قالب 15 متری
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اسفند ماه 1400

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی چهارگوش 9.200 و 12.400
به مقصد استان‌های آذریجان شرقی (تبریز) و آذربایجان غربی (نقده)
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اسفند ماه 1400

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
اولین بارگیری قالب پایه بتنی گرد در سال 1401
به مقصد استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
فروردین ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تولید موفق با قالب پایه گرد 800-9 در اندیمشک
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
تحویل قالب و تولید اولیه، اردیبهشت 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال بار ترافیکی قالب پایه بتنی چهارگوش
به استان فارس، شهرستان شیراز
شامل 4 اصله قالب 400-15
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اردیبهشت ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال
دستگاه جک کشش هیدرولیک 120 تنی
مورد استفاده در خط تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
به مقصد شهرستان یزد
ساخت «شرکت تجهیز بتن مهدی»
خرداد ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال ماشین آلات تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
به استان همدان
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
خرداد ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
برای بالا رفتن از تیرهای گرد، ابزارهای مختلفی وجود دارد که در ویدئو فوق، یکی از این ابزارها معرفی گردیده است.
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany