تجهیز بتن مهدی
177 subscribers
255 photos
24 videos
12 files
96 links
☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده

☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی

🙍🏻‍♂️ ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M
Download Telegram
to view and join the conversation
نصب دستگاه سانتریفیوژ تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
آذر ماه 1400

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال تجهیزات تولید پایه بتنی گرد
شامل:
- دستگاه کشش هیدرولیک
- دستگاه مفتول بر اتوماتیک
- فیدر بتن
به استان خوزستان، شهرستان دزفول
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
آذر ماه 1400

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
خدمات اصلاح قالب تیر گرد
(تبدیل قالب 9.1000 به 12.800)
به سفارش استان کرمان
انجام در محل «شرکت تجهیز بتن مهدی»
آذر ماه 1400

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
دستگاه اتوماتیک خاموت فنری
ساخت «شرکت تجهیز بتن مهدی»

#محصولات
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
دستگاه گلمیخ زن سرد
سفارشی شده جهت گلمیخ زدن مفتول PC-Bar قطر 9میلیمتر
در حال کار در کشور افغانستان
ساخت «شرکت تجهیز بتن مهدی»

#محصولات
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری همزمان و ارسال دو محموله قالب پایه بتنی چهارگوش
- سفارش استان همدان شامل شش قالب (بار ترافیکی)
- سفارش استان تبریز شامل چهار قالب
ساخت «شرکت تجهیز بتن مهدی»

#محصولات
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب تیر گرد به استان هرمزگان، شهرستان میناب
شامل دو اصله قالب پایه گرد بتنی 9.600 و 12.600
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1400

#محصولات
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال تجهیزات و ماشین آلات خط تولید تیر گرد بتنی پیش تنیده
به استان هرمزگان - بندر خمیر
ساخت «شرکت تجهیز بتن مهدی»
دی ماه 1400

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany