تجهیز بتن مهدی
161 subscribers
335 photos
31 videos
12 files
126 links
☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده

☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی

🙍🏻‍♂️ ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M
Download Telegram
بارگیری قالب پایه بتنی گرد و چهارگوش
ارسال به استان همدان
شامل 8 اصله قالب پایه گرد و یک جفت قالب دوقلو پایه بتنی چهارگوش
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
مرداد ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بارگیری قالب پایه بتنی گرد
ارسال به استان خوزستان برای مشتریان محترم در شهر دزفول و شهر اندیمشک
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
شهریور ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد 400-12
باقیمانده از سفارش استان همدان
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
شهریور ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد
به استان خوزستان، شهرستان دزفول
شامل 2 اصله قالب 600-12
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
شهریور ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال بخش دوم بار قالب پایه بتنی چهارگوش
به استان مازندران، شهرستان بابل
شامل انواع قالب‌های 9 و 12 متری
تولید شده در «شرکت تجهیز بتن مهدی»
مهر ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد 1000-15
به استان همدان، شهرستان ملایر، شرکت وحدت بتن ملایر
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
مهرماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد
به استان خوزستان، شهرستان اندیمشک
شامل 4 اصله انواع قالب 9، 12 و 15 متری
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
مهرماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany