تجهیز بتن مهدی
144 subscribers
503 photos
33 videos
12 files
191 links
☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده

☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی

🙍🏻‍♂️ ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M
Download Telegram
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد 600-15
به استان فارس، شهرستان کازرون
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
آذرماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال 7 اصله قالب پایه بتنی گرد
در طول‌های 9، 12 و 15 متری
به استان یزد، شهرستان یزد
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
تست کشش موفق تیر گرد
شهرستان قروه درگزین
دیماه 1401
تجهیز، نصب و راه‌اندازی خط تولید توسط شرکت تجهیز بتن مهدی

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال 2 اصله قالب پایه بتنی گرد 600-9
به استان هرمزگان، شهرستان میناب
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
💚 سه گل روییده اندرباغ احساس
💖 گل سوسن؛ گل لاله؛ گل یاس
💚 گل اول که مـاه عـالمین است
💖 عزیز فاطمه؛نامش حسین است.

🎊اعیاد شعبانیه و میلاد سه گل
🎊سرسبدخاندان عصمت و طهارت
🎊حضرت امام حسین علیه السلام
🎊و اباالفضل العباس علیه السلام
🎊وحضرت امام سجادعلیه السلام
🎊بر همهٔ پیروان و عاشقان مبارک
ساخت دستگاه سانتریفیوژ
و انواع قالب پایه گرد بتنی پیش تنیده
در شرکت «تجهیز بتن مهدی»

www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال 2 اصله قالب پایه بتنی گرد 200-9
به استان فارس، شهرستان آباده
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
بهمن ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال دستگاه سانتریفیوژ و قالب پایه بتنی گرد به استان تهران
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
بهمن ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
🎊 سال نو مبارک 🎊