سامانه املاك١١٨اردبيل
821 subscribers
3.69K photos
37 videos
1 file
2K links
خرید، فروش، رهن واجاره
مدیریت ومشارکت درساخت
آدرس:اردبیل ایستگاه سرعین بطرف چهارراه حافظ نبش خیابان استخر17شهریور
ارتباط مستقیم بامدیر:
@amlak_118ard
براي مشاوره ملكي باتلفن گوياي33730003تماس بگيريد
کدثبت شامد:http://t.me/itdmcbot?start=amlak118ardabil
Download Telegram
Forwarded from M
🏡کدملک:5131

#فروش_آپارتمان

فروش طبقات 1،3،5،6 از آپارتمان 7 طبقه در #خیابان_مطهری
💷قیمت: 6/240/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5131
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5132

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه هشتم از آپارتمان 8 طبقه در #دانش
💷قیمت: 3/670/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5132
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5133

#فروش_آپارتمان

فروش طبقات دوم و سوم از آپارتمان 4 طبقه در #اسماعیل_بیگ
💷قیمت: 3/060/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5133
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5134

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه 4 با بهارخواب از آپارتمان 4 طبقه در #شهرک_حافظ
💷قیمت: 4/680/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5134
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5135

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه ششم با بهارخواب از آپارتمان 6 طبقه در #چهارراه_حافظ
💷قیمت: 4/620/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5135
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5136

#فروش_ویلایی

فروش خانه ویلایی 2 طبقه در #ایستگاه_سرعین
💷قیمت: 18/655/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5136
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5137

#پیش_فروش_آپارتمان

پیش فروش طبقه اول از آپارتمان 8 طبقه در #شهرک_حافظ
💷قیمت: 4/600/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5137
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5138

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه چهارم از آپارتمان 6 طبقه در #شهرک_آزادی
💷قیمت: 4/260/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5138
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5139

#پیش_فروش_آپارتمان

پیش فروش کل طبقات از آپارتمان 9 طبقه در #سرعین
💷قیمت: 1/275/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5139
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5140

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه دوم از آپارتمان 4 طبقه (7واحد) در #سرعین
💷قیمت: 890 میلیون تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5140
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5141

#فروش_تجاری_خدماتی

فروش طبقه دوم ساختمان تجاری خدماتی 7 طبقه در #شهرک_حافظ
💷قیمت: 2/110/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5141
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5142

#فروش_تجاری_خدماتی

فروش طبقه هفتم ساختمان تجاری خدماتی در #شهرک_آزادی
💷قیمت: 4/180/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5142
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5143

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه سوم از آپارتمان 6 طبقه در #میدان_کشاورز
💷قیمت: 1/800/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5143
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5144

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه ششم از آپارتمان 6 طبقه در #ایستگاه_سرعین
💷قیمت: 2/500/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5144
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5145

#پیش_فروش_آپارتمان

فروش طبقه دوم از آپارتمان 7 طبقه در #شهرک_حافظ
💷قیمت: 3/500/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5145
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5146

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه سوم از آپارتمان 6 طبقه در #خیابان_معلم
💷قیمت: 5 میلیارد تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5146
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5147

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه چهارم از آپارتمان 4 طبقه (14واحد) در #ججین
💷قیمت: 900 میلیون تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5147
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5148

#فروش_زمین

فروش یک قطعه زمین در #شهرک_الهیه
💷قیمت: 500 میلیون تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5148
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5149

#فروش_ویلایی

فروش خانه ویلایی زیرزمین یک طبقه در #ایستگاه_سرعین
💷قیمت: 15 میلیارد تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5149
🟣 @amlak118ardabil💯
Forwarded from M
🏡کدملک:5149

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه سوم از آپارتمان 6 طبقه (12واحد) در #دانش
💷قیمت: 1/700/000/000 تومان.

🟢🏠اطلاعات تکمیلی و تماس با ما⬇️
http://amlak-118.ir/post/5150
🟣 @amlak118ardabil💯