سامانه املاك١١٨اردبيل
1.92K members
2.34K photos
33 videos
1 file
664 links
خرید، فروش، رهن واجاره
مدیریت ومشارکت درساخت
آدرس:اردبیل ایستگاه سرعین بطرف چهارراه حافظ نبش خیابان استخر17شهریور
ارتباط مستقیم بامدیر:
@amlak_118ard
براي مشاوره ملكي باتلفن گوياي33730003تماس بگيريد
کدثبت شامد:http://t.me/itdmcbot?start=amlak118ardabil
Download Telegram
to view and join the conversation
چ🏡کدملک:3711

#فروش_آپارتمان

فروش طبقات 1،2 از آپارتمان 6 طبقه در #خیابان_معلم

💵قیمت: 2/460/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3711

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3712

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه یک از آپارتمان 4 طبقه در #خیابان_والی

💵قیمت: 850 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3712

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3713

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه پنجم از آپارتمان 5 طبقه در #میدان_جانبازان

💵قیمت: 760 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3713

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3714

#فروش_مغازه

فروش یک باب مغازه در #شهرک_آزادگان

💵قیمت: 2 میلیارد تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3714

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3715

#پیش_فروش_آپارتمان

پیش فروش طبقه یک از آپارتمان 7 طبقه در #شهرک_نادری

💵قیمت: 1/050/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3715

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3716

#فروش_مغازه

فروش مغازه در #چهارراه_ژاندارمری

💵قیمت: 7 میلیارد تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3716

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3717

#فروش_ویلایی

فروش خانه ویلایی 2 طبقه در #چهارراه_باغمیشه

💵قیمت: 2/200/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3717

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3718

#فروش_ویلایی

فروش خانه ویلایی در #شهرک_حافظ

💵قیمت: 3/040/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3718

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3719

#فروش_ویلایی

فروش خانه ویلایی در #خیابان_معلم

💵قیمت: 10 میلیارد تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3719

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3720

#فروش_زمین

فروش یک قطعه زمین در #شهرک_کارشناسان

💵قیمت: 2/250/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3720

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3721

#فروش_زمین

فروش یک قطعه زمین در #شهرک_نادری

💵قیمت: 3 میلیارد تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3721

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3722

#فروش_مغازه

فروش یک باب مغازه در #میدان_حکیم_نظامی

💵قیمت: 780 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3722

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3723

#فروش_آپارتمان

فروش طبقات 1 و 7 از آپارتمان 7 طبقه در #خیابان_والی

💵قیمت: 1/380/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3723

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3724

#فروش_زمین

فروش ششدانگ زمین در #گردنه_حیران

💵قیمت: 1/550/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3724

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3725

#فروش_زمین

فروش ششدانگ یک قطعه زمین در #شهرک_سینا

💵قیمت: 3 میلیارد تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3725

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3726

#فروش_خدماتی

فروش طبقه پنجم از ساختمان تجاری خدماتی 6 طبقه در #شهرک_آزادی

💵قیمت: 900 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3726

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3727

#فروش_خدماتی

فروش طبقات 3و4 از ساختمان تجاری خدماتی 7 طبقه در #میدان_قدس

💵قیمت: 515 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3727

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3728

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه یک از آپارتمان 5 طبقه در #میدان_شریعتی

💵قیمت: 850 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3728

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3729

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه چهارم از آپارتمان 6 طبقه در #شهرک_حافظ

💵قیمت: 1/200/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3729

🔵 @amlak118ardabil💯
چ🏡کدملک:3730

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه اول از آپارتمان 5 طبقه در #شهرک_آزادی

💵قیمت: 1/600/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3730

🔵 @amlak118ardabil💯