سامانه املاك١١٨اردبيل
2.99K members
1.87K photos
32 videos
1 file
214 links
خرید، فروش، رهن واجاره
مدیریت ومشارکت درساخت
آدرس:اردبیل ایستگاه سرعین بطرف چهارراه حافظ نبش خیابان استخر17شهریور
ارتباط مستقیم بامدیر:
@amlak_118ard
براي مشاوره ملكي باتلفن گوياي33730003تماس بگيريد
کدثبت شامد:http://t.me/itdmcbot?start=amlak118ardabil
Download Telegram
to view and join the conversation
🏡کدملک:3245

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه چهارم از آپارتمان 4طبقه با بهار خواب در #شهرک_کوثر

💵قیمت: 550 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3245

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3246

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه چهارم از آپارتمان 7 طبقه در #دانش

💵قیمت: 1/040/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3246

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3247

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه پنجم از آپارتمان 6 طبقه در #دانش

💵قیمت: 850 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3247

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3248

#فروش_تجاری_مسکونی

فروش ساختمان تجاری و مسکونی در #حسن_آباد

💵قیمت: 900 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3248

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3249

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه دوم از آپارتمان 4 طبقه در #شهرک_حافظ

💵قیمت: 650 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3249

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3250

#فروش_ویلایی

فروش سه دانگ خانه ویلایی زیرزمین، پیلوت یک طبقه در #میدان_شریعتی

💵قیمت: 1/300/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3250

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3251

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه دوم از آپارتمان 3 طبقه در #شهرک_رضوان

💵قیمت: 650 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3251

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3252

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه سوم از آپارتمان 3 طبقه 12 واحده در #شهرک_حافظ

💵قیمت: 280 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3252

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3253

#فروش_ویلایی

فروش خانه ویلایی پیلوت دو طبقه در #شهرک_حافظ

💵قیمت: 1/850/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3253

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3254

#پیش_فروش_آپارتمان

پیش فروش طبقه دوم از آپارتمان 6 طبقه در #شهرک_نادری

💵قیمت: 840 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3254

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3255

#فروش_مغازه

فروش یک باب مغازه در #شهرک_آزادی

💵قیمت: 1/935/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3255

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3256

#پیش_فروش_آپارتمان

پیش فروش طبقات 1،3و 6 با بهار خواب از آپارتمان 6 طبقه در #شهرک_نادری

💵قیمت: 650 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3256

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3257

#پیش_فروش_آپارتمان

پیش فروش طبقه سوم از آپارتمان 6 طبقه در #میدان_یحیوی

💵قیمت: 845 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3257

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3258

#فروش_مغازه

فروش یک باب مغازه در #خیابان_دانشگاه

💵قیمت: 1/200/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3258

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3259

#پیش_فروش_آپارتمان

پیش فروش طبقات 1،5،6،7 از آپارتمان 7 طبقه در #دانش

💵قیمت: 1/070/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3259

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3260

#پیش_فروش_آپارتمان

پیش فروش طبقه ششم از آپارتمان 7 طبقه در #خیابان_دانشگاه

💵قیمت: 1/530/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3260

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3261

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه پنجم از آپارتمان 5 طبقه (10 واحد) در #شهرک_آزادی

💵قیمت: 480 میلیون تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3261

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3262

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه 1و6 از آپارتمان 6 طبقه در #شهرک_حافظ

💵قیمت: 1/225/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3262

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3263

#فروش_آپارتمان

فروش طبقات 1،2،3 از آپارتمان 7 طبقه در #خیابان_والی

💵قیمت: 1/530/000/000 تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3263

🔵 @amlak118ardabil💯
🏡کدملک:3264

#فروش_آپارتمان

فروش طبقه پنجم از آپارتمان 6 طبقه در #میدان_قدس

💵قیمت: یک میلیارد تومان

🔴🏘اطلاعات تکمیلی و تماس با ما👇
http://amlak-118.ir/post/3264

🔵 @amlak118ardabil💯