دکتر پیمان برومند | جراح بینی
197 subscribers
403 photos
77 videos
72 links
متخصص گوش و حلق و بینی
فلوشیپ فوق تخصص جراحی بینی

📲: 09351894646

☎️: 02188652561

ارتباط با ادمین 👇
💬 https://t.me/+989351894646

وب سایت و شبکه های اجتماعی 👇
🌐 https://zil.ink/Drboromand
Download Telegram
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۲ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی - طبیعی

📅 ۲ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۴ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: گوشتی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۷ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: طبیعی

📅 ۲ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۳ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
فین کردن وقتی که سرما خورده اید وضعیت سرماخوردگیتان را بدتر میکند !

زیرا با این کار فشار زیادی در بینی ایجاد می شود که باعث می شود ترشحات به حفرات سینوسی وارد شده و ویروس گسترش یابد

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۲ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۱ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۱ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۱ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۳ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۶ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۲ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۳ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۳ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۴ سال بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 نوع بینی: استخوانی

فرم بینی: نیمه فانتزی

📅 ۱ سال و ۱۰ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose