دکتر پیمان برومند | جراح بینی
226 subscribers
382 photos
77 videos
72 links
دكتر پيمان برومند

وب سایت و شبکه های اجتماعی:
https://zil.ink/Drboromand

پاسخ به سوالات شما از طريق واتس اپ:
Wa.me/+989351894646
Download Telegram
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش،۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
تغییرات قبل و بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند (سه هفته بعد از جراحی)

@bestnose
تغییرات قبل و بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند (سه هفته بعد از جراحی)

@bestnose
تغییرات قبل و بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند (سه هفته بعد از جراحی)

@bestnose
تغییرات قبل و بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند (سه هفته بعد از جراحی)

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
بلافاصله بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند

@bestnose
بلافاصله بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۵ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۵ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
📌 تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیز

👃 بینی استخوانی

جراحی نیمه فانتزی

📅 ۱ سال بعد از جراحی بینی

@bestnose