دکتر پیمان برومند | جراح بینی
197 subscribers
403 photos
77 videos
72 links
متخصص گوش و حلق و بینی
فلوشیپ فوق تخصص جراحی بینی

📲: 09351894646

☎️: 02188652561

ارتباط با ادمین 👇
💬 https://t.me/+989351894646

وب سایت و شبکه های اجتماعی 👇
🌐 https://zil.ink/Drboromand
Download Telegram
بلافاصله بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند

@bestnose
بلافاصله بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند

@bestnose
بلافاصله بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش،۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش،۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش،۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose
تغییرات قبل و بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند (سه هفته بعد از جراحی)

@bestnose
تغییرات قبل و بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند (سه هفته بعد از جراحی)

@bestnose
تغییرات قبل و بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند (سه هفته بعد از جراحی)

@bestnose
تغییرات قبل و بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند (سه هفته بعد از جراحی)

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش، ۲ سال بعد از جراحی

@bestnose
بلافاصله بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند

@bestnose
بلافاصله بعد جراحی زیبایی بینی توسط دکتر برومند

@bestnose
تصویر ارسالی مراجعه کننده عزیزمون و نتیجه رضایت بخش بعد از جراحی

@bestnose