doorbin.net | دوربین.نت
1.17K subscribers
4.5K photos
349 videos
53 files
1.16K links
سایت عکاسی دوربین.نت
www.doorbin.net


سوالات، راهنمایی، پیشنهاد و انتقاد
@doorbin0net
.
ارسال عکس و خبر برای انتشار در سایت و کانال فقط با ایمیل
doorbin.net@gmail.com
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قسمت هفتم منتشر شد

مجموعه مستند (ولاگ سفرنامه) «خرمشهر؛ بوشهر» سفرنامه‌ای است که از شهر خرمشهر شروع می‌شود تا بوشهر. در این قسمت به بندر امام‌خمینی یا سربندر می‌رسیم. به پارک ساحلی سربندر می‌ریم، چادرها را برپا می‌کنیم, ناهار درست می‌کنیم و شب را در این پارک ساحلی جذاب کنار دریا می‌مانیم.
در این سفرنامه سعی داریم شما را با بخشی از ایران عزیز آشنا کنیم. این سفرنامه شهری است و شما می‌توانید از روی این سفرنامه سفر بروید و از جاذبه‌های گردشگری ایران با هزینه پایین و امکانات کم استفاده کنید. فصل اول این مجموعه در ۱۳ قسمت، هر روز ساعت ۱۳ در ایام نوروز در آپارات منتشر می‌شود.
تهیه کننده و کارگردان : احسان رأفتی داریان
ویدئو : احسان امیری، احسان رأفتی
تدوین : محیا تابش
با همکاری : حمیدرضا سیف، عطیه رحیمی‌فرد و سارا نوروزی
سرمایه‌گذار : مردم عزیزی که هزینه ساخت این مستند را دونیت کردند.

ببینید👇
https://www.aparat.com/v/8vLCh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قسمت هشتم منتشر شد

مجموعه مستند (ولاگ سفرنامه) «خرمشهر؛ بوشهر» سفرنامه‌ای است که از شهر خرمشهر شروع می‌شود تا بوشهر. در این قسمت در پارک ساحلی سربندر هستیم و در آخر آماده می‌شویم برای رفتن به بندر گناوه.
در این سفرنامه سعی داریم شما را با بخشی از ایران عزیز آشنا کنیم. این سفرنامه شهری است و شما می‌توانید از روی این سفرنامه سفر بروید و از جاذبه‌های گردشگری ایران با هزینه پایین و امکانات کم استفاده کنید. فصل اول این مجموعه در ۱۳ قسمت، هر روز ساعت ۱۳ در ایام نوروز در آپارات منتشر می‌شود.
تهیه کننده و کارگردان : احسان رأفتی داریان
ویدئو : احسان امیری، احسان رأفتی
تدوین : محیا تابش
با همکاری : حمیدرضا سیف، عطیه رحیمی‌فرد و سارا نوروزی
سرمایه‌گذار : مردم عزیزی که هزینه ساخت این مستند را دونیت کردند.

ببینید👇
https://www.aparat.com/v/CsKyl
.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قسمت نهم منتشر شد

مجموعه مستند (ولاگ سفرنامه) «خرمشهر؛ بوشهر» سفرنامه‌ای است که از شهر خرمشهر شروع می‌شود تا بوشهر. در این قسمت می‌رسیم به بندر گناوه و گشتی در ساحل این بندر جذاب و فوق العاده می‌زنیم.
در این سفرنامه سعی داریم شما را با بخشی از ایران عزیز آشنا کنیم. این سفرنامه شهری است و شما می‌توانید از روی این سفرنامه سفر بروید و از جاذبه‌های گردشگری ایران با هزینه پایین و امکانات کم استفاده کنید. فصل اول این مجموعه در ۱۳ قسمت، هر روز ساعت ۱۳ در ایام نوروز در آپارات منتشر می‌شود.
تهیه کننده و کارگردان : احسان رأفتی داریان
ویدئو : احسان امیری، احسان رأفتی
تدوین : محیا تابش
با همکاری : حمیدرضا سیف، عطیه رحیمی‌فرد و سارا نوروزی
سرمایه‌گذار : مردم عزیزی که هزینه ساخت این مستند را دونیت کردند.

ببینید👇
https://www.aparat.com/v/eymaR
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قسمت دهم منتشر شد

مجموعه مستند (ولاگ سفرنامه) «خرمشهر؛ بوشهر» سفرنامه‌ای است که از شهر خرمشهر شروع می‌شود تا بوشهر. در این قسمت گشتی در شهر بارانی و بازار گناوه می‌زنیم.
در این سفرنامه سعی داریم شما را با بخشی از ایران عزیز آشنا کنیم. این سفرنامه شهری است و شما می‌توانید از روی این سفرنامه سفر بروید و از جاذبه‌های گردشگری ایران با هزینه پایین و امکانات کم استفاده کنید. فصل اول این مجموعه در ۱۳ قسمت، هر روز ساعت ۱۳ در ایام نوروز در آپارات منتشر می‌شود.
تهیه کننده و کارگردان : احسان رأفتی داریان
ویدئو : احسان امیری، احسان رأفتی
تدوین : محیا تابش
با همکاری : حمیدرضا سیف، عطیه رحیمی‌فرد و سارا نوروزی
سرمایه‌گذار : مردم عزیزی که هزینه ساخت این مستند را دونیت کردند.

ببینید👇
https://www.aparat.com/v/4fJ3L
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قسمت یازدهم منتشر شد
مجموعه مستند (ولاگ سفرنامه) «خرمشهر؛ بوشهر» سفرنامه‌ای است که از شهر خرمشهر شروع می‌شود تا بوشهر. در این قسمت گشتی در شهر بارانی و بازار گناوه می‌زنیم.
در این سفرنامه سعی داریم شما را با بخشی از ایران عزیز آشنا کنیم. این سفرنامه شهری است و شما می‌توانید از روی این سفرنامه سفر بروید و از جاذبه‌های گردشگری ایران با هزینه پایین و امکانات کم استفاده کنید. فصل اول این مجموعه در ۱۳ قسمت، هر روز ساعت ۱۳ در ایام نوروز در آپارات منتشر می‌شود.
تهیه کننده و کارگردان : احسان رأفتی داریان
ویدئو : احسان امیری، احسان رأفتی
تدوین : محیا تابش
با همکاری : حمیدرضا سیف، عطیه رحیمی‌فرد و سارا نوروزی
سرمایه‌گذار : مردم عزیزی که هزینه ساخت این مستند را دونیت کردند.

ببینید👇
https://www.aparat.com/v/dBuj2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قسمت دوازدهم منتشر شد

مجموعه مستند (ولاگ سفرنامه) «خرمشهر؛ بوشهر» سفرنامه‌ای است که از شهر خرمشهر شروع می‌شود تا بوشهر. در این قسمت از بندر گناوه می‌ریم بوشهر و با بوشهر بارانی مواجه شدیم. با توجه به بارانی بودن هوا باید دنبال اقامتگاه بگردیم. اقامتگاه ها همه پر بود و با چالشی بزرگ همراه شدیم. گشتی در بازار بوشهر و ته‌لنجی ها می‌زنیم. سری هم به داخل گمرک بوشهر زدیم و باقی ماجرا که دیدنش خالی از لطف نیست.
در این سفرنامه سعی داریم شما را با بخشی از ایران عزیز آشنا کنیم. این سفرنامه شهری است و شما می‌توانید از روی این سفرنامه سفر بروید و از جاذبه‌های گردشگری ایران با هزینه پایین و امکانات کم استفاده کنید. فصل اول این مجموعه در ۱۳ قسمت، هر روز ساعت ۱۳ در ایام نوروز در آپارات منتشر می‌شود.
تهیه کننده و کارگردان : احسان رأفتی داریان
ویدئو : احسان امیری، احسان رأفتی
تدوین : محیا تابش
با همکاری : حمیدرضا سیف، عطیه رحیمی‌فرد و سارا نوروزی
سرمایه‌گذار : مردم عزیزی که هزینه ساخت این مستند را دونیت کردند.

ببینید 👇
https://www.aparat.com/v/Cmq4t
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قسمت سیزدهم و آخر منتشر شد

مجموعه مستند (ولاگ سفرنامه) «خرمشهر؛ بوشهر» سفرنامه‌ای است که از شهر خرمشهر شروع می‌شود تا بوشهر. در این قسمت شهر بوشهر را می‌گردیم. کنار دریا، بافت تاریخی و جاذبه‌های بی‌نظیر بوشهر و در آخر هزینه این سفر را به صورت مجزا می‌توانید ببینید.
در این سفرنامه سعی داریم شما را با بخشی از ایران عزیز آشنا کنیم. این سفرنامه شهری است و شما می‌توانید از روی این سفرنامه سفر بروید و از جاذبه‌های گردشگری ایران با هزینه پایین و امکانات کم استفاده کنید. فصل اول این مجموعه در ۱۳ قسمت، هر روز ساعت ۱۳ در ایام نوروز در آپارات منتشر می‌شود.
تهیه کننده و کارگردان : احسان رأفتی داریان
ویدئو : احسان امیری، احسان رأفتی
تدوین : محیا تابش
با همکاری : حمیدرضا سیف، عطیه رحیمی‌فرد و سارا نوروزی
سرمایه‌گذار : مردم عزیزی که هزینه ساخت این مستند را دونیت کردند.

ببینید 👇
https://www.aparat.com/v/R4Zt8
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
۱۳ قسمت مستند «خرمشهر؛بوشهر» را در ۱۳ روز نوروز ۱۴۰۲ دیدید. سوال‌هایی داشتیم در مورد خرج سفر. حدود ۹ تا ۱۰ سفر شد و این شد هزینه کامل این سفر.
.
Forwarded from سفر آقا رأفتی
سلام
سفر ۴ روز اهواز

۵ تا ۸ اردیبهشت
برای سفر برنامه‌ریزی خاصی نداریم، می‌ریم ببینیم چی پیش می‌اد، کجا می‌خوابیم و کجاها قراره بریم

ولی به احتمال فراوان، گشتی در اهواز، شوش،شوشتر و دزفول خواهیم زد

هزینه حدودی؛ دو و نیم میلیون

سفر دنگی است و همسفران بعد از برنامه مبلغی به عنوان دونیت به مجموعه پرداخت می‌کنند.

مهلت ثبت‌نام
۲۳ فروردین

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
@ehsanrafatidaryan
@atie_rahimi
Forwarded from سفر آقا رأفتی
سلام
سفر جدید
زاهدان و چابهار
۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه

هزینه حدودی؛ ۴ تا ۴/۵
با قطار و اتوبوس

سفر دنگی است و همسفران بعد از برنامه مبلغی به عنوان دونیت به مجموعه پرداخت می‌کنند

نهایت تا شنبه یکشنبه اعلام آمادگی کنین تا بلیت قطار تموم نشده

برنامه اولیه و احتمالی
شنبه ۱۶ اردیبهشت حرکت
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت زاهدان(بازار رسولی، مسجد مکی، بازار قدیم و ...)
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت چابهار استراحت طوری (ساحل بزرگ، کوچک، مجتمع تجاری)
سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت سمت غرب چابهار (تنگ و گل‌افشان و درک و ...)
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت؛ شرق چابهار (بریس و گواتر و رمین و مریخی‌ها و ... )
پنج‌شنبه۲۱ اردیبهشت؛ یک روز (کنارک و پزم و ...)
پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت اخر شب؛ شب رو برگشت به زاهدان
جمعه ۲۲ اردیبهشت ظهر با قطار به سمت تهران
شنبه ۲۳ اردیبهشت؛ ظهر تهران

اطلاعات بیشتر
@ehsanrafatidaryan
بعد از ۳ سال توقف به دلیل کرونا، دوازدهمین سال زیارت و #افطاری دنگی سالانه دوربین،نت، زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی + بازارجدید و قدیم شهرری و ...
افطار نان و کباب بازارشهرری

پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
ساعت ۱۷
مترو شهرری
.
اگر حال پیاده‌روی داشتید ساعت ۱۴ متروی جوانمرد قصاب
.
سوالی بود۰۹۱۲۰۸۸۰۳۶۵
@doorbin
دورهمی روز جمعه ۸ فروردین تهران‌ایمیجز
آرامستان لهستانی‌ها

تهیه و رزرو بلیت
www.tehrano.app/bilit
شروع بخش «نزدیک این شهر» تهران ایمیجز و پیاده‌گردی در شهرهای نزدیک با بازار قزوین ؛)
دورهمی روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت تهران‌ایمیجز
پیاده‌گردی در بازار قزوین؛ ساعت ۷ تا ۱۹
این برنامه مثل برنامه‌های دیگر تهران‌ایمیجز شامل کارمزد صدور بلیت یک روزه و هزینه سفر به صورت دنگی است.

اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت
www.tehrano.app/bilit
با کمک خدا و همراهی شما عزیزان که همیشه یار و یاور ما بودین «نوزده ساله» شدیم و وارد نوزدهمین سال فعالیت «دوربین.نت» شدیم. دمتون گرم که هوای ما رو این همه سال داشتید. جشن‌مان بماند برای روزهای بهتر و قشنگ‌تر♥️
کارت پستال‌های اصفهان در موزه عکسخانه شهر

به مناسبت روز جهانی موزه، نمایشگاه «برسد به دست اصفهان»؛ یک صد سال کارت پستال‌های اصفهان چهار‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ راس ساعت ۱۶ در موزه عکسخانه شهر برپا خواهد شد. حامد قصری؛ پژوهشگر تاریخ عکاسی و مستندساز، نمایشگاه‌گردان و پژوهشگر اصلی این نمایشگاه است.

متن کامل خبر
doorbin.net/news/JMoh4

doorbin.net
@doorbinet
دومین جشنواره بین المللی عکس مزارات

در تمامی فرهنگ‌های دینی به‌ویژه فرهنگ اسلامی، همواره نیایش و حضور در مقابر و بقاع متبرک پیشوایان، بزرگان و شخصیت‌های دینی، و اظهار ارادت به صاحبان بقاع و در نتیجۀ آن، کسب فیوض معنوی، اهمیتی ویژه داشته است. حضوری که زمینه‌ساز اتصال به منبع رحمت واسعه الهی و تهذیب روح و جان آدمی است. امروزه باشکوه‌ترین آثار معماری جهان اسلام متعلق به بقاع پیشوایان و شخصیت‌های برجسته اسلامی است که خود نشان از اهمیت مسئله زیارت دارد.

متن کامل فراخوان + جوایز
doorbin.net/news/FDSOD

doorbin.net
@doorbinet