نهالستان مرکبات دزفول
256 subscribers
39 photos
16 files
36 links
فروش نهالهای مرکبات پیوندی و با اصالت دزفول

سایت نهالستان: www.enahalestan.ir

www.Instagram.com/enahalestan

www.facebook.com/enahalestan


ارتباط با مدیر کانال: @koutiani
Download Telegram
🍀فروش نهال کالیپتوس، کیسه کوچک ۶۰۰ ، کیسه بزرگ ۱۵۰۰.
🍋شکوفه های بهاری درختان مرکبات
🌷گل کاغذی در سطل ۱۰
🌼تکوما گل زرد
🌲 نارنج با خوشه میوه😋
درخت زیبای برهان گلی👆