مولتی اپلیکیشن قاب
155 subscribers
5.94K photos
493 videos
9 files
71 links
سایت قاب👇
https://ghab24.com

دانلود مستقیم اپلیکیشن قاب (رایگان)👇
https://ghab24.com/app.apk

پیج اینستاگرام👇
https://instagram.com/ghab24/
Download Telegram
یاد بگیر قید آدمارو بزنی
همونجا که برات وقت نمیذارن
همونجا که آخرین نفری تو اولویت‌هاشون...
همون لحظه که یکی دیگه رو بهت ترجیح میدن...
همون وقت که عصبانیتشون رو سرتو خالی میکنن
یاد بگیر بگذری ازشون
وقتی اونا میگذرن از رو احساساتت...
یاد بگیر بی‌خیال آدما بشی وقتی تورو فقط آچار فرانسه میبینن..
دوست من یاد بگیر خودتو ارزشمندتر از این حرفا ببینی!

دانلود اپلیکیشن قاب موفقیت
https://ghab24.com/app.apk

@ghab24
زندگی رو به خودت سخت نگیر...
@ghab24
لینک دانلود اپلیکیشن قاب موفقیت
https://ghab24.com/app.apk

@ghab24
Channel name was changed to «قاب»
عاشق اگر باشی تغییر میکنی متحول میشوی،
چیزی جز او نمیبینی، چیزی جز برای حال خوب او نمیخواهی.
از خود بریدن دارد. از خود گذشتن دارد.
عاشقی سخت است کار هرکسی نیست.
منم منم نمیشناسد، دل میخواهد، جسارت میخواهد،چشم بر آدم های تازه بستن میخواهد، چشم بر موقعیت های ناب بستن میخواهد.
باید حسابی زندگی کرده باشی و خالی از عقده باشی تا با جان و دل عاشق شدن را بپذیری.
این که تمام جوانب را میسنجی و تمام سیاست گذاری های رابطه را خوب بلدی این نامش عاشقی نیست.
@ghab24
حالِ خوبت را
به هیچ چیز
به هیچ کس
به هیچ اتفاقی
به هیچ آمدنی
گره نزن...
نگذار آدمها درگیرت کنند
نگذار هر اتفاقی پابندت کند به آن چیزی که سهم تو نیست و برای تو نبوده...
رها باش
حال خوبت را به بند بندِ وجودت وصل کن
بگذار جایی که هیچکس را نداشتی
یک "تو" حالت را خوب کند
جایی همیشه برای خودت بگذار
تمام آمده ها،روزی می روند
آن وقت تو می مانی و تو
خودت را بلد باش
هیچکس جز تو،پای تو نمی ماند
یاد بگیر که یک تو برای تمام خودت کافیست...
برای دلت خوب باش
از تمام جهان،تو به خودت محتاجی...

@ghab24
Channel name was changed to «مولتی اپلیکیشن قاب»