جاب‌ ویژن | Job Vision
60.5K subscribers
28.3K photos
143 videos
26 files
22.5K links
معتبرترین سایت استخدام و کاریابی در کشور
سایت: jobvision.ir

ربات تلگرام جاب‌ویژن
@jobvisionir_bot

ارتباط با ادمین
@Jobvisionadmin
Download Telegram
استخدام فوری
حسابدار ارشد در شرکت آفتاب عالم تاب

https://jobv.ir/l8kV5g

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس فروش - خانم در شیشه اخوان

https://jobv.ir/sCtSlH

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس مالی در نکسا لایف

https://jobv.ir/JIAiGm

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
مدیر مالی در آرتا تجارت آریا هرمز

https://jobv.ir/86Fd6b

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
نیروی خدمات و سالن کار در کارگزاری مفید

https://jobv.ir/7Fr59m

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس پژوهش فناوری - آقا در سازمانی فعال در حوزه تکنولوژی و نوآوری / سرمایه گذاری خطرپذیر / شتاب دهنده

https://jobv.ir/8zCf18

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس برگزاری رویداد در پارک فناوری پردیس

https://jobv.ir/i1ABls

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارمند امور بازرگانی خارجی در نگین کوثر آریا

https://jobv.ir/m2WJbi

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس فروش و بازاریابی - آقا در پایکار بنیان پانل

https://jobv.ir/MSfyWB

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس پذیرش در بیمارستان چشم پزشکی نور

https://jobv.ir/Gy5AWh

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس فروش شهرستان - خانم در تجارت گستر پاویر توانایی

https://jobv.ir/lt4w4t

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
انباردار پوشاک در پوشاک آروما

https://jobv.ir/OFcEl7

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
سرپرست جذب و استخدام در شرکت سوپرپایپ اینترناشنال

https://jobv.ir/hdeiOs

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
سرپرست فروش تلفنی در کلینیک تخصصی پوست و مو آسمان

https://jobv.ir/etPKEJ

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس حسابدار صرافی در سازمانی فعال در حوزه تولیدی / صنعتی

https://jobv.ir/blQSnW

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
تکنسین خدمات پس از فروش - آقا در سازه پویش

https://jobv.ir/yhhvR9

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی در الوند پروتئین پارسیان

https://jobv.ir/fN1Bjd

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
مدیر مالی و حسابداری در تابان گستر پویا

https://jobv.ir/yEtaDP

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کارمند حسابداری در گروه شرکت های کالوت

https://jobv.ir/VCa75T

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot
استخدام فوری
کمک حسابدار در متحدتوزیع ایرانیان

https://jobv.ir/dPcXjg

برای دریافت جدیدترین موقعیت‌های شغلی متناسب با علاقه‌مندی‌هایتان در ربات تلگرام جاب ویژن عضو شوید:
@jobvisionir_bot