Mobile140
171K members
3.26K photos
113 videos
3 files
1.1K links


موبايل١٤٠
بابيش از دو دهـه سابقه درخشان
درعرضه گوشي و لوازم جانبي

به روز ترين فروشگاه تلفن هـمراه در ايران
با مجوز رسمي از اتحاديه

مجتمع تجاري علاءالدين
واحد657-576


٢٠خط ويژه 02166746674 ☎️

📱Instagram.com/mobile.140

🖥 Mobile140.com
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹🌹

*یکشنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۰۳
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.


📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140
🌹🌹

*یکشنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۰۳
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اقلام زرد رنگ به انتخاب شما در داخل فاکتور قرار داده می شود.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.

🔹رسمی


📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹🌹

*دوشنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۰۴
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اقلام زرد رنگ به انتخاب شما در داخل فاکتور قرار داده می شود.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.

🔹رسمی


📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140
جهت همکاری با مجموعه موبایل 140 حتما در سایت mobile140.com به عنوان همکار ثبت نام و مدارکتان را بارگذاری کنید سپس کپی برابر اصل مدارکتان را برای ما ارسال نمایید.
🌹🌹

*دوشنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۰۴
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اقلام زرد رنگ به انتخاب شما در داخل فاکتور قرار داده می شود.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹🌹

*سه شنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۰۵
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اقلام زرد رنگ به انتخاب شما در داخل فاکتور قرار داده می شود.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140
لیست قیمت جدید
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹🌹

*چهارشنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۰۶
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اقلام زرد رنگ به انتخاب شما در داخل فاکتور قرار داده می شود.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دست و پاگیر است دنیا العجل ای دستگیر،
عمر کوتاه است ای بالا بلندِ بی نظیر؛

لحظه ها با غفلت از چشمان پر خونت گذشت،
چشم را بر ر‌وی هم آورده ایم و گشته دیر؛

گر چه آنطوری که باید تشنه تان نیستیم،
از زمین پر بلا یابن الحسن هستیم سیر؛

چَشم ،در هر حال از تو برنگردانیم روی،
روی زیبا را تو هم از چشمهای ما نگیر...


*اللهم عجل لوليك الفرج*
١٤ صلوات
*التماس دعا*

@mobile140
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹🌹

*شنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۰۹
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اقلام زرد رنگ به انتخاب شما در داخل فاکتور قرار داده می شود.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.

🔹رسمی


📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140
🌹🌹

*شنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۰۹
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اقلام زرد رنگ به انتخاب شما در داخل فاکتور قرار داده می شود.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.


📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹🌹

*یکشنبه

*۱۳۹۹/۱۲/۱۰
‏‌‎*قیمتها بـــروز گردید...

🔴🔴🔴 توجه داشته باشید🔴🔴🔴

🔹این لیست فقط جهت فروش حضوری ارائه شده است .

🔹با توجه به نوسانات قیمت بازار امکان تغییر قیمت وجود دارد.

🔹اقلام زرد رنگ به انتخاب شما در داخل فاکتور قرار داده می شود.

🔹اجناس به صورت جور و رنگ بندی فاکتور میشود.

🔹رسمی

📞 021-66746674
☎️ special number 20


🖥 www.mobile140.com
🆔 wa.me/982166746674
🆔 Instagram.com/mobile.140
🆔 @Mobile140