افسانه ی هستی
1.51K subscribers
2.04K photos
1.12K videos
142 files
3.01K links
مظفر شریعتی - برای تماس از طریق تلگرام بر نشانی زیر اشاره کنید .
@mozaffar_shariaty
وب سایت : www.shariaty.com
https://youtube.com/shariatymozaffar
https://twitter.com/shariaty
https://www.instagram.com/mozaffar.shariaty/
E.mail : shariaty.com@gmail.com
Download Telegram
تصاویری از داستان واقعی " اسم من هیچکس است " سال 1355 No 1 www.shariaty.com
تصاویری از داستان واقعی " اسم من هیچکس است " سال 1355 No 2 www.shariaty.com
تصاویری از داستان واقعی " اسم من هیچکس است " سال 1355 No 3 www.shariaty.com
تصاویری از داستان واقعی " اسم من هیچکس است " 14 www.shariaty.com
تصاویری از داستان واقعی " اسم من هیچکس است " 5 www.shariaty.com
تصاویری از داستان واقعی " اسم من هیچکس است " 6 www.shariaty.com
تصاویری از داستان واقعی " اسم من هیچکس است " 7 www.shariaty.com
تصاویری از داستان واقعی " اسم من هیچکس است " 8 www.shariaty.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کویر 27 کیفیت کم حجم ( 360*640 ) www.shariaty.com
Audio
کار صوتی در فراق یار 1 تقدیم به دوستی که در غم یاری بسر میبرد و دوستانی مشابه . تولید 1386 www.shariaty.com
بخش های دوم تا چهارم در فراق یار را میتوانید با جستجوی آن در کانال بیابید .
متن پاسخ در انتشار بعدی 👇
با سپاس ، اما یکی از دلایل فرار کردنم به بیابان همین است که در نزدیک به 18 سال گذشته هر چه بیشتر در زمینه ی آشنایی با علم و علمی اندیشیدن و مقابله با شبه علم و خرافات کار کردم ، درست مانند حرکت بر روی پله برقی در جهت معکوس ، نتیجه ی عکس گرفتم !! متاسفانه میخواستم زمان ویدیوی کویر 27 از ده دقیقه نجاوز نکند بنابراین حدود 5 دقیقه از صحبتهایم را در همین موارد حذف کردم . در بخشی از آن اشاره کرده بودم که تعداد افراد زمین تختی و کسانی که معتقد شده اند رفتن به فضا و ماه دروغ ناسا بوده است و تاثیر انرژی های کیهانی و .... که اکنون میشناسم بسیار بیشتر از قبل است !! به هر حال نخواهم توانست با استدلال نظرتان را عوض کنم چونکه نوشته اید معتقد هستید که اعداد ... این یعنی استدلالهای من تاثیری در نظر شما نخواهد داشت . در هر صورت عدد هفت از آنجا برای بشر جالب و بعدها مقدس شد که در اطراف خود در آسمان و با چشم معمولی هفت شیئی متحرک میدید . خورشید ، ماه و سیاره های تیر ، زهره ، مریخ ، مشتری و کیوان (زحل ) و معتقد ! بود که به دور او ( زمین تخت ) و به خاطر او میچرخند ! با این وجود از مراتب لطف شما به این مستندها سپاسگزارم و برایتان آرزوی آشنایی و آشتی با علم و استدلال میکنم . ضمنا ویدیوی نقد من بر سریال لاست را هم ببینید . www.shariaty.com
ادامه 👇
من این جمله را بسیار دوست دارم . تقدیم به شما به خاطر صداقتتان :
مرا با حقیقتی بیازار ، اما با دروغی آرامم نکن .
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
احتمالا اولین فیلم مستند حرفه ای که در ایران ساخته شده است . این فیلم توسط دوستی از طریق واتزاپ به دستم رسیده که توضیحات زیر را نیز شامل میشد که عینا آورده میشود :

نبرد یک ملت (ایران) برای زندگی تولید ۱۳۰۳ شمسی، شاید اولین فیلم مستندی باشد که در ایران ساخته شده. این فیلم که ساخته مریان کوپر فیلمساز امریکایی است، کوچ طایفه بابا احمدی از ایل بختیاری را روایت می کند. مریان کوپر از ترکیه وارد ایران می شود و پس از گذر کردن از تبریز به غرب ایران میرود، جایی که ایل بختیاری قصد دارد سفر سالانه برای جستحوی علفزار را شروع کند. کوچ یک اتفاق خارق العاده بود، ۵۰ هزار نفر انسان و هزارن راس دام می بایستی از رودخونه های خروشان و از کوه های بلند عبور می کردند.تمام اعضای ایل، شامل پیر و جوان و کودک و زن باردار از همه موانع پیش رو گذشتند.
خوان آخر مسیر گذر کردن از زردکوه بلند و برفی بود. ایل بختیاری بدون کفش! از تمام این موانع عبور کردند، آنها ساعت ها بدون کفش با برف ها جنگیدند تا خود را به مراتع جدید برسانند.

این فیلم صامت است اما دو آهنگ بختیاری روی گذاشته شده است .

. www.shariaty.com
چون پزشک نیستم حق اظهار نظر ندارم و لی در هر صورت اول انکه اتوفاژی آنگونه که در پزشکی و زیست شناسی بیان میشود با آنچه در تبلیغات از طرف افراد با باورهای مختلف بیان میشود متفاوت است . و دیگر اینکه غذا را باید سالم وبه اندازه ی نیاز خورد که علم امروز تعاریفی از آن دارد . اما شخصا هم کم غذایی را بر پر غذایی ارجح میدانم . در هر حال هر طور که بخوریم و هر قدر هم که مواظب خودمان باشیم حتی با اصول علمی امروزی و هیچ حادثه ی فیزیکی هم برایمان رخ ندهد ، بدنمان طراحی شده است که از حدی بیشتر نگذارد که زندگی کنیم ! www.shariaty.com