ماشین سازی راعی (RAEI MACHINERY)
77 subscribers
75 photos
1 video
11 files
2 links
RAEI MACHINERY
Download Telegram
غرفه ماشین سازی راعی در نمایشگاه نساجی اصفهان 98
💐💐💐💐ضمن تشکر از تمامی دوستانی که ما را در بازدید از نمایشگاه بین المللی اصفهان همراهی کردند 💐💐💐💐💐 شما را به بازدید از غرفه ماشین سازی راعی در دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی مشهد دعوت می کنیم 🌺🌺🌺🌺🌺 سالن مولوی غرفه ماشین سازی راعی 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
اخذ استاندارد اروپا توسط شرکت ماشین سازی راعی👆