مجسمه دکوری رضایی(شیراز)
645 members
395 photos
8 videos
2 links
تولید مجسمه تزئینی و قالب گیری سیلیکون
09364896106
Telegram id : @reza6106
Download Telegram
to view and join the conversation
شرایط فروش ویژه قالب فقط برای خریداران کلی قالب.. کوچک و بزرگ همه با هم
آموزش راه اندازی کارگاه قالبگیری و تولید انواع مجسمه قالبی
@reza6106
09364896106
فرصت مناسب راه اندازی کارگاه با خرید قالب های آماده به صورت کلی
@reza6106
09364896106
فروش ویژه قالب سیلیکونی
فروش ویژه قالب سیلیکونی