کانال اطلاع رسانی مسجد رسول الله (ص)
294 subscribers
693 photos
1 video
108 files
40 links
Www.saeni.ir پایگاه اینترنتی
Download Telegram
Audio
سلسله بیانات حکیم متأله ومفسرقرآن کریم مرحوم حضرت آيت الله صائنی (ره)
🔷 موضوع: مناجات در دل شب
🕰 زمان: 6 دقیقه
🗂 حجم: 1.79 مگابایت
@saenizanjani 🍃🌼🍃🌼🍃
باسلام و احترام بدینوسیله به استحضار سروران گرامی ميرساند جلسه تفسير قرآن کريم این هفته، بدلیل خرابی موتورخانه مسجد ، تشکيل نمي گردد.
کانون فرهنگي حضرت آيت الله صائني(ره) 1401/09/24
باسلام واحترام بدینوسیله به استحضارسروران گرامی ميرساند جلسه تفسير قرآن کريم این هفته، تشکيل نمي گردد.
کانون فرهنگي حضرت آيت الله صائني(ره) 1401/10/01
Audio
سلسله بیانات حکیم متأله ومفسرقرآن کریم مرحوم حضرت آيت الله صائنی (ره)
🔷 موضوع: شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ 
🕰 زمان: 15
🗂 حجم: 4 مگابایت
@saenizanjani 🍃🌸🍃🌸
Audio
سلسله بیانات حکیم متأله ومفسرقرآن کریم مرحوم حضرت آيت الله صائنی (ره)
🔷 موضوع: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
🕰 زمان: 12
🗂 حجم: 3 مگابایت
@saenizanjani 🍃🌺🍃🌺
🔴 هم‌اکنون

🔻 جلسه تفسیر قرآن کریم توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد حسین صائنی در مسجد رسول الله (ص) 9/ دی ماه/ 1401
@saenizanjani🍃🌸🍃🌸
Audio
🔊سلسله بیانات استاد فرهیخته جناب آقای دکترمحمدحسین صائنی
🔷موضوع: تفسیرسوره مبارکه « شعراء » آیه 23 تا 33
📔 تاریخ: 1401/10/09
🕰زمان: 59 دقیقه
🗂 حجم: 13 مگابایت
@saenizanjani🍃🌺🍃🌺
🔴 هم‌اکنون

🔻 جلسه تفسیر قرآن کریم توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد حسین صائنی در مسجد رسول الله (ص) 16/ دی ماه/ 1401
@saenizanjani🍃🌸🍃🌸
Audio
🔊سلسله بیانات استاد فرهیخته جناب آقای دکترمحمدحسین صائنی
🔷موضوع: تفسیرسوره مبارکه « شعراء » آیه 33 تا 40
📔 تاریخ: 1401/10/16
🕰زمان: 63 دقیقه
🗂 حجم: 14 مگابایت
@saenizanjani🍃🌺🍃🌺
🔴 هم‌اکنون

🔻 جلسه تفسیر قرآن کریم توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد حسین صائنی در مسجد رسول الله (ص) 23/ دی ماه/ 1401
@saenizanjani🍃🌸🍃🌸
Audio
🔊سلسله بیانات استاد فرهیخته جناب آقای دکترمحمدحسین صائنی
🔷موضوع: تفسیرسوره مبارکه « شعراء » آیه 41 تا 48
📔 تاریخ: 1401/10/23
🕰زمان: 65 دقیقه
🗂 حجم: 15 مگابایت
@saenizanjani🍃🌺🍃🌺
Audio
سلسله بیانات حکیم متأله ومفسرقرآن کریم مرحوم حضرت آيت الله صائنی (ره)
🔷 موضوع: مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ....
🕰 زمان: 8 دقیقه
🗂 حجم: 2 مگابایت
@saenizanjani 🍃🌺🍃🌺
🔴 هم‌اکنون

🔻 جلسه تفسیر قرآن کریم توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد حسین صائنی در مسجد رسول الله (ص) 30/ دی ماه/ 1401
@saenizanjani🍃🌸🍃🌸
Audio
🔊سلسله بیانات استاد فرهیخته جناب آقای دکترمحمدحسین صائنی
🔷موضوع: تفسیرسوره مبارکه « شعراء » آیه 48 تا 50
📔 تاریخ: 1401/10/30
🕰زمان: 62 دقیقه
🗂 حجم: 14 مگابایت
@saenizanjani🍃🌺🍃🌺
Audio
سلسله بیانات حکیم متأله ومفسرقرآن کریم مرحوم حضرت آيت الله صائنی (ره)
🔷 موضوع: مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ....(مُلْكِ تکوینی و تشریعی)
🕰 زمان: 14
🗂 حجم: 4 مگابایت
@saenizanjani 🍃🌺🍃🌺
Audio
سلسله بیانات حکیم متأله ومفسرقرآن کریم مرحوم حضرت آيت الله صائنی (ره)
🔷 موضوع: حدیثی از امام صادق(ع)، درباره قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ .....
🕰 زمان: 7 دقیقه
🗂 حجم: 2 مگابایت
@saenizanjani 🍃🌺🍃🌺
🔴 هم‌اکنون

🔻 جلسه تفسیر قرآن کریم توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد حسین صائنی در مسجد رسول الله (ص) 01/ بهمن ماه/ 1401
@saenizanjani🍃🌸🍃🌸
Audio
🔊سلسله بیانات استاد فرهیخته جناب آقای دکترمحمدحسین صائنی
🔷موضوع: تفسیرسوره مبارکه « شعراء » آیه 51 تا 60
📔 تاریخ: 1401/11/07
🕰زمان: 63 دقیقه
🗂 حجم: 14 مگابایت
@saenizanjani🍃🌺🍃🌺
Audio
سلسله بیانات حکیم متأله ومفسرقرآن کریم مرحوم حضرت آيت الله صائنی (ره)
🔷 موضوع: سوءاستفاده یزید از آیه قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ .....و پاسخ حضرت زينب(س) به اظهارات غلط و خودخواهانه يزيد مبني بر برتر و تقرب بودنش نزد خداوند نسبت به امام حسين(ع)
🕰 زمان: 23 دقیقه
🗂 حجم: 7 مگابایت
@saenizanjani 🍃🌺🍃🌺