شهرآهن ، شهر آهن
4.53K subscribers
13.5K photos
51 videos
1 file
10.2K links
✔️ مشاوره از پی تا پایان

✔️ خرید و فروش انواع آهن آلات

✔️ خرید و فروش انواع مصالح

✔️ طراحی ، نظارت ، اجرا
02166130150-وب سایت : www.shahrahan.com
Download Telegram
to view and join the conversation
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂
🍃🌺🍃🍂
🍂🍃🌺
🌺🍂
🍂
☀️فال حافظ 👇شنبه : 1400/07/24 ☀️


🔹دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
🔹گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد

🔸گفتم به باد می‌دهدم باده نام و ننگ
🔸گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد

🔹سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست
🔹از بهر این معامله غمگین مباش و شاد

🔸بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ
🔸در معرضی که تخت سلیمان رود به باد

🔹حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است
🔹کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد

🍃
🌺🍂
🍂🍃🌺
🍃🌺🍂🍃
🌺🍂🍃🌺🍂🍃🌺🍂🍃


☑️ معاني ابيات فال حافظ : غزل ( 100 ) 👇


(1)یادش بخیر آن پیر می‌فروش که دیروز گفت شراب بنوش و غم دلت را فراموش کن.

(2) به آن پیرِ می‌فروش گفتم: آخر باده آبرویم را می‌برد و رسوایم می‌کند. در جوابم گفت: تو کار به این کار‌ها نداشته باش، حرف مرا قبول کن و هر چه شد بشود. یعنی تو خوش باش و به فکرِ نام و ننگ مباش، چونکه طریق عشق با نام و ننگ سازگار نیست بلکه در عالم عشق.

(3) خواجه به عام خطاب می‌کند چون سرمایه و سود و زیان همگی از بین خواهد رفت پس از بهر معامله‌ای که ذکرش گذشت نه غمگین باش و نه شاد. خلاصه، چون این دنیا خانه فناست پس نه برای فایده‌اش خوشحال باش و نه از ضررش غمگین.

(4) اگر دل به هیچ نهی، در دستت جز باد چیزی نخواهد ماند. یعنی اسبابِ دنیا که مثلِ خودِ دنیا فانی محض و به مثابه هیچ است اگر دل بدان ببندی و تعلق و علاقه‌ای پیدا کنی، چون بادی است که در دستت باشد. یعنی حاصل و فایده‌ات هیچ است. در مقام و جایگاهی که تختِ سلیمان فانی شود یعنی با وجود اینکه باد آن را با اراده سلیمان حرکت می‌داد عاقبت تختش به باد رفت. خلاصه هر که به فانی دل بندد نتیجه‌ای که در دستش می‌ماند هیچ است.

(5) ای حافظ اگر از پندِ حکیمان ملالت و کسالت پیدا می‌کنی یعنی از نصایحشان ملول و ناراحت می‌شوی، قصه را طولانی نکنیم. ما از نصیحت گذشتیم برو که به خدا سپردیمت؛ عمرت دراز باشد.

#حضرت_حافظ


@shahrahan

🔸شهرآهن

www.shahrahan.com

👇پخش فایل صوتی غزل 👇
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

قیمت #لوله_مانیسمان_خارجی

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

قیمت #لوله_گاز

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

قیمت #لوله_آبرسانی

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_پروفیل

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_تیرآهن_هاش

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_مشتقات_میلگرد در کارخانه

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت میلگرد در کارخانه

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

قیمت #لوله_داربستی

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

قیمت #لوله_درزدار

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

قیمت #لوله_مبلی

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

قیمت #لوله_گالوانیزه

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_نبشی در کارخانه

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_ناودانی در کارخانه

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_ورق_رنگی

📅 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_ورق_شیروانی

📅 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_ورق_گالوانیزه

📅 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_ورق_روغنی

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_ورق_سیاه

📅 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت به روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن 👇

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂

#قیمت_شمش در کارخانه

📅‌ 24 مهر 1400

@shahrahan

🔸مشاهده قیمت روز کلیه کارخانجات 👇

www.shahrahan.com

🌍آدرس مجموعه شهرآهن

https://goo.gl/maps/JQsgAUrmvw8Bomy26