Shopcar
3 subscribers
3.2K photos
4 videos
1.8K links
خرید و فروش خودرو
www.shopcar.ir
Download Telegram
خرید بهترین قهوه
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8051/خرید-بهترین-قهوه
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:
صادرکنندگان فولاد باید از بورس کالا گواهی صادراتی دریافت کنند
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8052/صادرکنندگان-فولاد-باید-از-بورس-کالا-گواهی-صادراتی-دریافت-کنند
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
در مهر ۱۴۰۱؛
۴۹ شرکت بورسی-صنعتی زیان ده شدند
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8053/۴۹-شرکت-بورسی-صنعتی-زیان-ده-شدند
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
سخنگوی صمت خبر داد؛
آمادگی وزارت صمت برای تحویل 10 هزار خودرو به جانبازان
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8054/آمادگی-وزارت-صمت-برای-تحویل-10-هزار-خودرو-به-جانبازان
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
در بررسی صورت های بورسی بهمن محقق شد؛
افزایش 50درصدی اشتغال در گروه بهمن
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8055/افزایش-50درصدی-اشتغال-در-گروه-بهمن
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
سلاح ورزی در گزارش شاپ کار مطرح کرد؛
دور زدن قانون با اهمیت ترین مهارت مخالفان تسهیل گری در فضای کسب وکار
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8056/دور-زدن-قانون-با-اهمیت-ترین-مهارت-مخالفان-تسهیل-گری-در-فضای-کسب-وکار
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
گزارش شاپ کار؛
تغییر نظر وزارت صمت در مورد قیمت گذاری سیمان تنها در ۹ روز
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8057/تغییر-نظر-وزارت-صمت-در-مورد-قیمت-گذاری-سیمان-تنها-در-۹-روز
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب شد؛
تسهیل در بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصاد
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8058/تسهیل-در-بازگشت-ارز-صادرات-به-چرخه-اقتصاد
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
در همایش تجاری ایران و بلاروس مطرح شد؛
کارگروه مشترک شناسایی مشکلات تجاری میان ایران و بلاروس ایجاد شود
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8059/کارگروه-مشترک-شناسایی-مشکلات-تجاری-میان-ایران-و-بلاروس-ایجاد-شود
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
موسسه دادیاران عدالت پرور
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8060/موسسه-دادیاران-عدالت-پرور
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
افول صنعت در 10 سال
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8061/افول-صنعت-در-10-سال
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
در بین ۱۰ کشور بزرگ خودروساز جهان
ایران بیشترین رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ را ثبت کرد
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8062/ایران-بیشترین-رشد-تولید-خودرو-در-سال-۲۰۲۲-را-ثبت-کرد
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
سخنگوی صمت:
تورم تولید خودرو ۲ درصد شد
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8063/تورم-تولید-خودرو-۲-درصد-شد
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
طبق ابلاغیه گمرک؛
واردات لیفتراک دست دوم آزاد شد
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8064/واردات-لیفتراک-دست-دوم-آزاد-شد
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
فروش ۲۰۷ دستی در بورس کالا؛
دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8065/دور-زدن-قیمت-گذاری-دستوری-با-اهرم-بورس
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
در گزارش شاپ کار مطرح شد؛
واردات خودرو انحصار در انحصار است
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8066/واردات-خودرو-انحصار-در-انحصار-است
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
استقبال مشتریان از سومین مرحله عرضه دیگنیتی پرایم در بورس کالا
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8067/استقبال-مشتریان-از-سومین-مرحله-عرضه-دیگنیتی-پرایم-در-بورس-کالا
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
در حوزه آهن و فولاد؛
نخستین صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی (CVC) مجوز گرفت
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8068/نخستین-صندوق-پژوهش-و-فناوری-خطرپذیر-شرکتی-(CVC)-مجوز-گرفت
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
در هشت ماه سال جاری رخ داد؛
افزایش تخلیه بار در بنادر
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8069/افزایش-تخلیه-بار-در-بنادر
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar
وزیر صمت:
سود تجاری خودرو های وارداتی متغیر است
#shopcar.ir

#شاپکار #خودرو
👇👇👇👇👇
https://www.shopcar.ir/news8070/سود-تجاری-خودرو-های-وارداتی-متغیر-است
👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
@Shopcar